Separáty publikací a přednášek (Reprints of own papers)    

Lidská přirozenost touží po nových věcech.                          EST NATURA HOMINUM NOVITATIS AVIDIA. Gaius Secundus Plinius starší, (23/24 - 79) Naturalis historia XII, 1 /5/, 11, 

13. 11. 2015: Actual value of the Impact Factor IF = 299,47, RG = 38.5, CI = 1236, Papers = 165, Reads = 6728.

DATA000 means that numerical data in the block DATA are available.

1965 - 1992:

1. E. Fischerová, O. Dračka, M. Meloun: POLAROGRAPHIC BEHAVIOUR OF CERTAIN CHROMIUM COMPLEXES VII. Kinetics of an Intermediate Chemical Reaction Between an Irreversible Electroreduction and Electrooxidation, Collection Czech. Chem. Commun., 33, 473-485 (1968), IF = 0.778.

2. M. Meloun, J. Pancl: COMPLEXATION EQUILIBRIA OF SOME SULPHOAZOXINES Part I. The Least Squares Computer Estimation of Dissociation Constants of SNAZOXS and Naphtylazoxine 6s from Spectrophotometric Data, Collection Czech. Chem. Commun., 41, 2365-2385 (1976), IF = 0.778.

3. M. Meloun, J. Čermák: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING I. Computer-assisted Evaluation of Chelatometric Titrations with Metalochromic Indicators Talanta, 23, 15-25 (1976) , IF = 1.587.

4. M. Meloun, S. Kotrlý: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING II. Determination of Thermodynamic Dissociation Constants and Parameters of the Extended Debye-Huckel Expression. Application for Some Sulphonephtalein Indicators , Collection Czech. Chem. Commun., 42, 2115-2125 (1977 ), IF = 0.778.

5. M. Meloun, J. Chýlková, J. Pancl: COMPLEXATION EQUILIBRIA OF SOME SULPHOAZOXINES Part II. The Least Squares Estimation of Stability Constants of Complexes of SNAZOXS with Copper(II), Nickel(II), and Cobalt(II) Ions from Different Spectrophotometric Data, Collection Czech. Chem. Commun., 43, 1027-1054 (1978), IF = 0.778.

6. M. Meloun, J. Čermák: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING IV. Computer-assisted Estimation of Successive Dissociation Constants and of Molar Absorptivities from Absorbance-pH Curves by the Dclet Program, Talanta, 26, 569-573 (1979) , IF = 1.587.

7. M. Meloun, J. Pancl: COMPLEXATION EQUILIBRIA OF SOME SULPHOAZOXINES Part III. Study of Properties of Complexes of SNAZOXS and Naphtylazoxine 6s with Copper(II) and Lead(II) Ions in Solution by Non-linear Regression of Spectrophotometric Data, Collection Czech. Chem. Commun., 44, 2032-2063 (1979), IF = 0.778.

8. M. Meloun, J. Chýlková: COMPLEXATION EQUILIBRIA OF SOME SULPHOAZOXINES Part IV. Determination of Dissociation Constants of 2-Capazoxs, 3-Capazoxs, by Nonlinear Regression of Spectrophotometric Data, Collection Czech. Chem. Commun., 44, 2815-2827 (1979) , IF = 0.778.

9. M. Meloun, J. Čermák: COMPUTER ESTIMATION OF DISSOCIATION CONSTANTS I. The Efficiency of the DCLET Program for HL and H2L Acids, Iraqi J. Sci., 21, 735-756 (1980) .

10. M. Meloun: Computation of Complexation Equilibria in System Copper(II)-Naphtylazoxine 6s - DCTA by Regression Analysis of Spectrophotometric Titration Data, J. Iraqi Chem. Soc., 6-7, 39-52 (1981) .

11. M. Meloun: COMPUTER ESTIMATION OF DISSOCIATION CONSTANTS II: A Comparison of Two Titration Procedures of a vs. pH Curves Monitoring ,

12. M. Meloun, J. Čermák: COMPUTER ESTIMATION OF DISSOCIATION CONSTANTS III. Strategy of Nonlinear Regression Data Processing by DCLET and DHLET Programs , Iraqi J. Sci., 22, 67-86 (1981) .

13. M. Meloun, V. Streit: Spectrophotometric Determination of Copper(II) by Microtitration with DCTA Using Naphtylazoxine 6s as Metallochromic Indicator, J. Iraqi Chem. Soc., 6-7, 15-38 (1981) .

14. M. Meloun, J. Čermák: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING V. The General Program 'Ablet', A System for Regression Analysis in Studies of Solution Equilibria, Talanta, 31, 947-954 (1984) , IF = 1.587.

15. M. Meloun, M. Javůrek: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING VI. MRFIT and MRLET, Computer Programs for Estimation of the Stability Constant of the Predominant MpLq Complex and the Ligand Purity by Analysis of Photometric Titration Curves, Talanta, 31, 1083-1094 (1984) , IF = 1.587.

16. J. Havel, M. Meloun: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING VII. Determination of the Number of Complex Species by Factor Analysis of Potentiometric Data, Talanta, 32, 171-175 (1985) , IF = 1.587.

17. M. Meloun, M. Javůrek: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING VIII. The Reliability of Dissociation Constants Estimated by Analysis of Absorbance-pH Curves, Talanta, 32, 973-986 (1985) , IF = 1.587.

18. J. Havel, M. Meloun: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING IX. Simultaneous Regression Estimation of Stoichiometry and Stability Constants of Complexes, Talanta, 33, 453-441 (1986 ) , IF = 1.587.

19. M. Meloun, M. Javůrek, J. Havel: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING X. A Structural Classification of Programs for Analysing Multicomponent Spectra and Their Use in Equilibrium-Model Determination, Talanta, 33, 513-524 (1986) , IF = 1.587.

20. J. Havel, M. Meloun: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING XI. POLET Computer Program for Estimation of Formation Constants and Stoichiometric Indices from Normalized Potentiometric Data, Talanta, 33, 525-530 (1986) , IF = 1.587.

21. M. Meloun: Chemical Model Building and Testing: Spectrophotometry, International Laboratory 6/8, 30 (1986) .

22. M. Meloun, J. Chýlková, M. Bartoš: COMPLEXATION EQUILIBRIA OF SOME SULPHOAZOXINES Part VI. Protonation Constants of 4-CAPAZOXS by Computer-assisted Multicomponent Spectra Analysis, The Analyst, 111, 1189-1195 (1986) , IF = 2.300.

23. M. Meloun, M. Javůrek, A. Hynková: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING XII.Resolution Capability of Two Programs for Analysing Multicomponent Spectra, SQUAD(84) and PSEQUAD(83) , Talanta, 33, 825-833 (1986) , IF = 1.587.

24. M. Meloun, M. Javůrek, A. Hynková, G. Reiterová, E. Hogfeldt: COMPLEXATION EQUILIBRIA OF SOME SULPHOAZOXINES Part VII. Formation of Oligomers by Naphtylazoxine 6s, SNAZOXS and 2-, 3-, 4-CAPAZOXS Evaluated by Regression Analysis of Potentiometric Data, The Analyst, 112, 1597-1604 (1987), IF = 2.300.

25. M. Meloun, M. Javůrek, E. Hogfeldt: A Comparison of Some Linear Transformations in the Evaluation of Spectrophotometric Data, Chemica Scripta, 28, 323-329 (1988) .

26. M. Meloun, M. Bartoš, E. Hogfeldt: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING XIII. Reliability of Formation Constants Determined by Analysis of Potentiometric Titration Data, Talanta, 35, 981-991 (1988) , IF = 1.587.

27. M. Meloun, M. Javůrek, M. Bartoš: COMPLEXATION EQUILIBRIA OF SOME SULPHOAZOXINES Part VIII. Complexes of SNAZOXS with Copper(II), Lead(II) and Cadmium(II) Ions Evaluated by Regression Analysis of Potentiometric Data, The Analyst, 113, 1357-1364 (1988) , IF = 2.300.

28. M. Mamoun, Z. Fang, M. Meloun: Simulation and Optimization for Recovery, Hydrometallurgy 25, 111 (1989) .

29. M. Meloun, A. Ebber: Ispitanie Schodimosti Programmy DHLET Osnovanoj Na Minimizirujuscej Podprograme LETAG , Proceedings of Acad. Sciences of the Estonian SSR 38, (3), 202 (1989).

30. E. Hogfeldt, M. Meloun: How Accurate are Data Estimated on a Figure Compared to the Experimental Ones ?, Miscellany of scientific papers in honour of Enrich Casassas, Univ. de Barcelona, 1991, 199 - 206.

31. M. Meloun, M. Bartoš: COMPUTER ESTIMATION OF DISSOCIATION CONSTANTS: Part IV. Precision and Accuracy of Potentiometric Determinations, Mikrochimica Acta 108, 227 - 239 (1992) , IF = 1.50.

32. M. Meloun, M. Javůrek a J. Militký: COMPUTER ESTIMATION OF DISSOCIATION CONSTANTS: Part V. Regression Analysis of Extended Debye-Huckel Law, Mikrochimica Acta 109, 221 - 231 (1992) , IF = 1.50.

33. M. Meloun, J. Militký: COMPUTER ESTIMATION OF DISSOCIATION CONSTANTS Part VI. Diagnostics in Regression Analysis of Absorbance-pH Curve, Mikrochimica Acta 112, 155 - 169 (1992) , IF = 1.50.

35(CZ). J. Čermák, M. Meloun: POUŽITÍ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NĚKTERÝCH NELINEÁRNÍCH MODELU I. Algoritmy a jejich modifikace pro pocitač ODRA 1013, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice, 30, 13 (1973) .

36(CZ). M. Meloun, J. Čermák: POUŽITÍ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NĚKTERÝCH NELINEÁRNÍCH MODELU II. Stanovení termodynamické disociační konstanty a parametrů rozšiřeného Debye-Huckelova zákona, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 30, 31 (1973) .

37(CZ). M. Meloun, J. Čermák: POUŽITÍ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NĚKTERÝCH NELINEÁRNÍCH MODELU III. Fotometrické stanovení postupných disociačních konstant j-sytné kyseliny programem JDC-LETAGROP, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 30, 49 (1973) .

38(CZ). M. Meloun, J. Čermák: POUŽITÍ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NĚKTERÝCH NELINEÁRNÍCH MODELU V. Verze programu NCHEL-LETAG pro počitač ODRA 1013 provádějící vyhodnocení chelatometrické titračni křivky s indikátorem, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 32, 57 (1974) .

39(CZ). V. Říha, M. Meloun: Víceúčelový titrační adaptér pro jednopaprskový spektrální fotometr a pístová mikrobyreta , Chem. Listy, 68, 1289-1293 (1974), IF = 0.317.

40(CZ). J. Čermák, M. Meloun: POUŽITÍ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NĚKTERÝCH NELINEÁRNÍCH MODELU IV. ODRA-LETAG minimalizační program pro počitač ODRA 1013 Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 32, 37 (1974) .

41(CZ). M. Meloun, J. Pancl, V. Říha, J. Chýlková: Kontinuální metoda měřeni Jobových křivek , Chem. Listy, 69, 266-275 (1975) , IF = 0.317.

42(CZ). V. Říha, M. Meloun, M. Franz, J. Čermák: POUŽITÍ POČÍTAČE PŘI HLEDÁNÍ PARAMETRU NĚKTERÝCH NELINEÁRNÍCH MODELU VI. Metoda molárních poměru - vyhodnocení programem MRMCH -LETAG, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 33, 39 (1975) .

43. M. Meloun, V. Říha, S. Kotrlý, J. Pancl: Combined Instrumental Indication and Microtitration Techniques in the Study of Equilibrium Systems, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 33, 161(1975) .

44. J. Čermák, M. Meloun: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING III. A General Nonlinear Regression Program ABLET Performing Also Analysis of Reliability of Estimated Parameters and Data Simulation, and its Application, Sb. Věd. Pr., Vys. Šk Chemickotechnol., Pardubice, 39, 41 (1978) .

45(CZ). M. Meloun, V. Říha, J. Žáček: Stavebnicová pistová mikrobyreta pro dávkovaní agresivních roztoků , Chem. Listy, 82, 765-767 (1988) , IF = 0.317.

1993:

46. M. Meloun, V. Centner: COMPLEXATION EQUILIBRIA OF SOME SULPHONEAZOXINES: Part IX. Influence of Experimental Strategy on Reliability of Protonation Constants of 7-(4-sulfo-1-naphtylazo)-8-hydroxyquinoline-5-sulphonic Acid Oligomers, The Analyst 118, 1543 - 1548 (1993) ,, IF = 2.300.

47. J. Militký, M. Meloun: Some Graphical Aids for Univariate Exploratory Data Analysis, Anal. Chim. Acta 277, 215 - 221 (1993) ,, IF = 2.730.

48. J. Militký, M. Meloun: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING XIV. Modus Operandi of the Least-Squares Algorithm MINOPT, Talanta 40, 269 - 277 (1993), IF = 1.587.

49. J. Militký, M. Meloun: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING XV. Statistical Analysis and Goodness-of-Fit Test by the Least-Squares Algorithm Minopt, Talanta 40, 279 - 285 (1993) , IF = 1.587.

50. J. Militký, M. Meloun: Use of the Mean Quadratic Error of Prediction for the Construction of Biased Linear Models, Anal. Chim. Acta 277, 267 - 271 (1993), IF = 2.730.

1994:

51. M. Meloun, E. Hogfeldt: MULTIPARAMETRIC CURVE FITTING XVI. Analysis of Acid-Base Titrations Data on Chelating Resins, Talanta 41, 217 - 224 (1994), IF = 1.587.

52. M. Meloun, V. Centner: Reliability of Protonation Constants of SNAZOXS Oligomers, Talanta 41, 99 - 106 (1994) , IF = 1.587.

53. M. Meloun, J. Militký: DATA ANALYSIS IN THE CHEMICAL LABORATORY. Part 1. Analysis of Indirect Measurements, Anal. Chim. Acta 293, 183 - 189 (1994), IF = 2.730.

54. M. Meloun: Critical Review on Statistical Methods in Analytical Chemistry by P. C. Meier and R. E. Zund, Chemom. Intell. Lab. Syst. 22, 279 - 288 (1994), IF = 1.412.

55. M. Meloun, J. Militký: COMPUTER-ASSISTED DATA TREATMENT IN ANALYTICAL CHEMOMETRICS: I. Exploratory Analysis of Univariate Data, Chemical Papers 48 (3), 151 (1994) , IF = 0.349.

56. M. Meloun, J. Militký: COMPUTER-ASSISTED DATA TREATMENT IN ANALYTICAL CHEMOMETRICS: II. Analysis of Sample Assumptions, Chemical Papers 48 (3), 158 (1994), IF = 0.349.

57. M. Meloun, J. Militký: COMPUTER-ASSISTED DATA TREATMENT IN ANALYTICAL CHEMOMETRICS: III. Data Transformation, Chemical Papers 48 (3), 164 (1994), IF = 0.349.

1995:

58. M. Meloun, J. Militký: COMPUTER-ASSISTED DATA TREATMENT IN ANALYTICAL CHEMOMETRICS: IV. Classical Estimates of Parameters of Location, Scale and Shape, Chemical Papers 49 (2), 69 (1995) IF = 0.349.

1996:

59(CZ). M. Meloun, J. Militký: Mocninná a Box-Coxova transformace v průzkumové a exploratorní analýze dat, Zbornik XIII. Seminářa atomovej spektroskopie, str. 82 - 88, Podbanské Vysoké Tatry, 23. - 27. září 1996, ISBN 80-967325-7-9.

60(CZ). M. Meloun, P. Mikšik a K. Kupka: Kritika metod faktorové analýzy spekter při stanoveni poctu světlo-absorbujících částic, Zbornik XIII. Seminářa atomovej spektroskopie, str. 307 - 329, Podbanské Vysoké Tatry, 23. - 27. září 1996, ISBN 80-967325-7-9.

61. M. Meloun, J. Militký: Regression Diagnostics in Multiparametric Curve Fitting, InCom'96, International Symposium on Instrumentalized Analytical Chemistry and Computer technology, 25. - 29. 3. 1996, Dusseldorf, Nemecko,

62(CZ). M. Meloun a J. Militký: Průzkumová exploratorní analyza EDA v analytice stopových koncentrací, Sborník přednášek ze 16. ročníku konference HUTNI ANALYTIKA'96, str. 65 - 85, 22. - 26. 4. 1996 Zlaté Hory,

1997:

63(CZ). M. Meloun: Sedmero tajemství ukrytých v datech a sedmero kroků v analýze dat, Chem. Listy 91, 266 - 269 (1997), IF = 0.317.

64(CZ). M. Meloun. J. Militký: Sbirka úloh - Statistické zpracovaní experimentálních dat (vysokoškolská učebnice), Univerzita Pardubice 1997, ISBN 80-7194-075-5.

65(CZ). M. Meloun a J. Militký: Regresní diagnostika v kalibraci, Sborník přednášek ze 17. ročníku konference HUTNÍ ANALYTIKA'97, str. 24 - 40, 21. - 25. 4. 1996 Čeladná-Podolanky.

66. M. Meloun, J. Militký: Precission and Accuracy in Trace Analysis with Computer-Assisted Data Treatment, Proceedings of conference International conference Analyses for geology and enviroment 97, Spišská Nova Ves, October 1997.

67(CZ). M. Meloun, J. Militký: Konstrukce lineárního regresního modelu a charakteristika přesnosti kalibrace, Sborník materiálů ze Semináře se zahraniční účastí "Anorganická analýza v životním prostředí", str. 207 - 222, Komorní Lhotka 21. - 24. 10. 1997, ISBN 80-902432-0-7.

68. M. Meloun, J. Militký: Exploratory Data Analysis in Analytical Chemistry of Small and Trace Concentrations, Proceedings of the international Conference "Modern Techniques of Statistical Data Analysis on PC and Quality Control", page 33 - 55, Oct. 28 - 29, 1996, Kosice, Slovakia, ISBN 80-967593-0-2.

69. J. Militký, M. Meloun: Computer-Assisted Exploratory Data Analysis in Quality Control, Proceedings of the international Conference "Modern Techniques of Statistical Data Analysis on PC and Quality Control", page 68 - 75, Oct. 28 - 29, 1996, Košice, Slovakia, ISBN 80-967593-0-2.

1998:

70(CZ). M. Meloun, J. Militký: Využití exploratorní analýzy při kontrole kvality, Sborník konference "ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU 1998", 2THETA, 25. - 27. 3. 1998, Zlate Hory, ISBN 80-902432-3-1.

71(CZ). J. Militký, M. Meloun: Analýza výsledků měřeni (chyby, spolehlivost, nejistoty), Sborník konference "ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU 1998", 2THETA, str. 16 - 34, 2THETA, 25. - 27. 3. 1998, Zlaté Hory, ISBN 80-902432-3-1.

72a(CZ). M. Meloun, J. Militký: Postup při hodnocení laboratorních výsledků, Sborník 18. ročníku konference "HUTNI ANALYTIKA'98", str. 35 - 54, 20. - 24. 4. 1998, Nizke Tatry - Tale, ISBN 80-902432-1-5.

72b(CZ). J. Militký, M. Meloun: Výpočet nejistot laboratorních výsledků, Sborník 18. ročníku konference "HUTNI ANALYTIKA'98", 20. - 24. 4. 1998, Nizké Tatry - Tale, ISBN 80-902432-1-5.

73. Z. Fang, M. Meloun, M. Muhammed: Modelling and optimization of cyanidation process. A chemometric approach by regression analysis. Anal. Chim. Acta 367 (1998) 123 – 133.

74(CZ). M. Meloun, J. Militký: Chyby, variabilita a nejistoty analytických výsledků, Sborník konference ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1998, ISBN 80-902432-6-6.

75(CZ). J. Militký, M. Meloun: Přesné zpracování nepřesných dat v analytické chemii, Sborník konference ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1998, ISBN 80-902432-6-6.

76. J. Militký, M. Meloun, K. Kupka: Teaching of Regression Model Building by ADSTAT Package, The Proceedings of the 5th International Conference on Teaching Statistics, str. 879 - 884, ICOTS, Singapore, 21. -26. 6. 1998, ISI Permanent Office P.O.B. 950, 2270 AZ Voorburg, Netherland, ISBN 907-3592-14-3.

77. M. Meloun, P. Mikšík, K. Kupka: Critical Comparison of Various Factor Analysis Methods in Spectra Analysis Determining the Number of Light-Absorbing Species, p. 194 - 207, The Proceedings of the XIVth Seminář on Atomic Spectrochemistry, High Tatras - Podbánské, 7 - 11 September 1998, ISBN 80-88896-26-6.

78(CZ). M. Meloun. J. Militký: Statistické zpracování experimentálních dat , (vysokoškolská učebnice), 845 stran, EAST PUBLISHING Praha 1998, ISBN 80-7194-075-5.

1999:

79(CZ). M. Meloun, J. Militký: Analýza rozptylu v analytické laboratoři, Sborník přednášek 19. ročníku konference "HUTNÍ ANALYTIKA'99", str. 120 - 132, 2THETA, 26. - 30. 4. 1999, Malenovice, ISBN 80-902432-7-4.

80(CZ). J. Militký, M. Meloun: Různé pohledy na kalibračni úlohy, Sborník přednášek 19. ročníku konference "HUTNÍ ANALYTIKA'99", str. 168 - 185, 2THETA, 26. - 30. 4. 1999, Malenovice, ISBN 80-902432-7-4.

81(CZ). J. Militký, M. Meloun: Rutinní analýza dat v analytické laboratoři, Sborník přednášek 4. ročníku konference "ANORGANICKÁ ANALÝZA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1999", str. 163 - 178, 2THETA, 20. - 23. 9. 1999, Komorní Lhotka, ISBN 80-86380-00-9.

82(CZ). M. Meloun, J. Militký: Statistické testování parametru polohy a rozptýlení, Sborník přednášek 4. ročníku konference "ANORGANICKÁ ANALÝZA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1999", str. 134 - 150, 2THETA, 20. - 23. 9. 1999, Komorní Lhotka, ISBN 80-86380-00-9.

83(CZ). M. Meloun, J. Militký: Postup statistického zpracování dat ve stopové analýze , Sborník XXXIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 16. - 18. 11. 1999, Řež u Prahy, str. 163 - 184, ISBN 80-86380-03-3.

84(CZ). J. Militký, M. Meloun: Zpracování dat ve stopové analýze , Sborník XXXIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 16. - 18. 11. 1999, Řež u Prahy, str. 85 - 196, ISBN 80-86380-03-3.

2000:

85(CZ). J. Militký, M. Meloun: Korelace, jeji využití a zneužití , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 66 - 84, ISBN 80-86380-02-5

86(CZ). J. Militký, M. Meloun: Prostorová autokorelace v analytické chemii , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 85 - 92, ISBN 80-86380-02-5

87(CZ). M. Meloun, J. Militký: Výstavba regresního modelu v analytické laboratoři , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 93 - 108, ISBN 80-86380-02-5

88(CZ). M. Meloun, V. Křesťan: Regulační diagramy a vícerozměrná statistická analýza při kontrole jakosti, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 28.-30. 3. 2000 v Komorní Lhotce, str. 111 - 113, ISBN 80-86380-02-5

89. M. Meloun: RELIABILITY OF CHEMOMETRICAL DATA ANALYSIS IN SPECTROSCOPY , Book of s, 4th European Furnace Symposium and XVth Slovak Spectroscopic Conference, High Tatras-Podbanské, 12.-16. 6. 2000, str. 48.

90(CZ). M. Meloun, J. Militký: Věrohodné odhady střední hodnoty stopové koncentrace po transformaci dat , Sborník XXXIV. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 5. - 7. 9. 2000, Liblice, str. 166 - 176, ISBN 80-86380-04-1.

91(CZ). J. Militký, M. Meloun: Diagnostika rozděleni dat ve stopové analýze, Sborník XXXIV. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, 5. - 7. 9. 2000, Liblice, str. 137 - 155, ISBN 80-86380-04-1.

92. M. Meloun, P. Černohorský: Thermodynamic dissociation constants of isocaine, physostigmine and pilocarpine by regression analysis of potentiometric data , Talanta 52 (2000) 931 - 945 ,

IF = 1.587. DATA92.

93. M. Meloun, M. Hill, J. Militký, K. Kupka: Transformation in the PC-Aided Biochemical Data Analysis , Clin. Chem. Lab. med. 38(6), 553 - 559 (2000), ISSN 1434-6621, IF = 1.595. DATA93.

94. M. Meloun, M. Pluhařová: Thermodynamic dissociation constants of codeine, ethylmorphine and homatropine by regression analysis of potentiometric data , Anal. Chim. Acta, 416 (2000) 55 - 68 , ISSN 0003-2670 , IF = 2.730, DATA94.

95. M. Meloun, J. Čapek P. Mikšík, R. G. Brereton: Critical comparison of methods predicting the number of components in spectroscopic data, Anal. Chim. Acta, 423 (2000) 51 - 68, ISSN 0003-2670, IF = 2.730, DATA95.

96(CZ). J. Barek, P. Janos, I. Koruna, M. Meloun, Z. Plzák, F. Skácel, M. Suchánek, J. Tichý, J. Vilimec, F. Vláčil, T, Zima: Metrologická terminologie v chemii , Chem. Listy 94 (2000) 439 - 444, ISSN 0009-2770, IF = 0.317.

97(CZ). M. Meloun: Výstavba regresního modelu v analytické laboratoři , Plenární přednáška na 52. sjezdu chemických společností, 17. - 20. zari 2000, České Budějovice, Chem. Listy 94(9), 815 (2000), ISSN 0009-2770, IF = 0.317.

98(CZ). J. Čapek M. Meloun: Porovnání metod určujících počet komponent z UV-VIS spekter, Poster na 52. sjezdu chemických společností, 17. - 20. zari 2000, České Budějovice, Chem. Listy 94(9), 966-968 (2000), ISSN 0009-2770, IF = 0.317.

99(CZ). J. Militký, M. Meloun: Zpracování výběru z asymetrických rozdělení , Sborník přednášek semináře "Analýza organických latek v životním prostředí". 16. - 19. řijna 2000, Komorní Lhotka, str. 157 - 168, ISBN 80-86380-05-X.

100(CZ). M. Meloun, J. Militký, M. Hill, K. Kupka: Zpracování výběru asymetrického rozděleni biochemických dat , Sborník přednášek semináře "Analýza organických látek v životním prostředí". 16. - 19. řijna 2000, Komorní Lhotka, str. 141-156, ISBN 80-86380-05-X.

101(CZ). J. Militký, M. Meloun: Prostorově závislá statistická analýza v životním prostředí , Sborník přednášek semináře "Analýza organických látek v životním prostředí". 16. - 19. řijna 2000, Komorní Lhotka, str. 169-179, ISBN 80-86380-05-X.

102(CZ). M. Meloun: Intervalové odhady a míry přesnosti v kalibraci, Sborník přednášek celostátního semináře "Analýza dat pro jakost v měření a laboratoři". 3. - 5. května 2000, Lázně Bohdaneč, str. 59 - 66, ISBN 80-238-6589-7.

103(CZ). M. Meloun: Využití exploratorní analýzy v chemické laboratoři, Sborník přednášek celostátního semináře "Analýza dat pro jakost v měření a laboratoři". 3. - 5. května 2000, Lázně Bohdaneč, str. 33 - 58, ISBN 80-238-6589-7.

104(CZ). M. Meloun: Regresní diagnostika při výstavbě regresního modelu v chemické laboratoři, Sborník přednášek celostátního semináře "Analýza dat - Moderní statistické metody". 21. - 24. 11. 2000, Lázně Bohdaneč, str. 19 - 51, ISBN 80-238-6590-0.

105. J. Militký, M. Meloun: Exploration of univariate data in the textile metrology , Politechnika Lodzka "Zeszyty Naukove Wlokienictwo:, No 58, (2000),165-174, ISSN 0076-0331.

106. J. Militký, M. Meloun: Data based probability models in the textile metrology , Politechnika Lodzka "Zeszyty Naukove Wlokienictwo:, No 58, (2000),155-164, ISSN 0076-0331.

107. J. Militký, M. Meloun, Kupka K.: Data analysis for quality control in the textile branch , Politechnika Lodzka "Zeszyty Naukove Wlokienictwo:, No 58, (2000), 43-50, ISSN 0076-0331.

2001:

108. K. Kupka, M. Meloun: Data Analysis in the Chemical Laboratory. II. The End-Point Estimation in Instrumental Titrations by Nonlinear Regression , Anal. Chim. Acta, 429, 173 - 185 (2001), ISSN 0003-2670, IF = 2.730, DATA108.

109. M. Meloun, K. Kupka: The Box-Cox Transformation for Rigorous Statistical Analysis of Metallurgical Data , Acta Metallurgica Slovaca, 7, 34 - 43 (2001), ISSN 1335-1532.

110. M. Meloun, M. Hill, J. Militký, K. Kupka: Analysis of Large and Small Samples of Biochemical and Clinical Data , Clin. Chem. Lab. Med., 39, 53 - 61 (2001) , ISSN 1434-6621, IF = 1.595, DATA110.

111. M. Meloun, M. Hill, D. Cibula: Exploratory Biochemical Data Analysis: a Comparison of Two Sample Means and Diagnostic Displays , Clin. Chem. Lab. Med., 39, 244 - 255 (2001), ISSN 1434-6621, IF = 1.595, DATA111.

112. M. Meloun, J. Militký: Detection of Single Influential Points in OLS Regression Model Building , Anal. Chim. Acta, 439, 169 - 191 (2001), ISSN 0003-2670, IF = 2.730, DATA112.

113. M. Hill, M. Bičíková, A. Pařízek, H. Havliková, J. Klak, T. Fajt, M. Meloun, D. Cibula, A. Čegan, J. Šulcová, R. Hampl, L. Stárka: Neuroactive Steroids, Their Precursors and Polar Conjugates during Parturition and Postpartum in Maternal Blood: 2. Time Profiles of Pregnanolone Isomers , J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 78, 51 - 57 (2001). ISSN 0960-0760 , IF = 2.544, DATA113.

114(CZ). M. Meloun M., J. Militký: Zakladní metrologické pojmy k analýze dat při vyhodnocení laboratorních měření , Hutní analytika 2001 (Helán V., ed.), str. 188 - 136. 2THETA, Český Těšín 2001, ISBN 80-86380-06-8.

115(CZ). M. Meloun, J. Militký: Výhody vícerozměrné analýzy dat v analýze životního prostředí , ANORGANICKÁ ANALÝZA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (Helan V., ed.), str. 204 - 226. 2THETA, Český Těšín 2001, ISBN 80-86380-09-2.

116(CZ). J. Militký, M. Meloun: Zlepšení rozdělení dat v chemometrii , ANORGANICKÁ ANALÝZA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (Helan V., ed.), str. 227-245. 2THETA, Český Těšín 2001, ISBN 80-86380-09-2..

117(CZ). Meloun M: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat , Sborník přednášek celostátního semináře "Analýza dat pro řízeni jakosti a technologii" (Kupka K., ed.), str. 11-32, Trilobyte Statistical Software, 30.10. - 2.11.2001, Lázně Bohdaneč, ISBN 80-238-8293-7.

118(CZ). J. Militký, M. Meloun: Zpracování dat s ohledem na limitu detekce , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 19. - 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 63 - 75, ISBN 80-86380-11-4.

119(CZ). J. Militký, M. Meloun: Počítačové intenzivní metody ve zpracování výsledků analytických měření, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTÉNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 19. - 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 76 - 84, ISBN 80-86380-11-4.

120(CZ). M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza vícerozměrných dat , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 19.- 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 39 - 62, ISBN 80-86380-11-4.

121(CZ). V. Chrobok, M. Meloun, E. Šimáková: Určení regresního modelu růstové křivky v histopatologii spánkových kostí, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 19.- 21. 3. 2001 v Komorní Lhotce, str. 85 - 100, ISBN 80-86380-11-4.

2002:

122(CZ). J. Militký, M. Meloun: Vybočující hodnoty ve vícerozměrných datech, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 11. - 13. 3. 2002 v Komorní Lhotce, str. 162 - 178, ISBN 80-86380-11-4.

123(CZ). M. Meloun, J. Militký: Kdy kanonická korelace a kdy vícerozměrná regrese, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 11. - 13. 3. 2002 v Komorní Lhotce, str. 146 - 161, ISBN 80-86380-11-4.

124(CZ). M. Meloun: Výhody vícerozměrné statistické analýzy dat, Sborník přednášek 17. chemometrického dne, 7. 2. 2002, Katedra analytické chemie, Přirodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno,

125(CZ). M. Meloun: Věrohodnost výsledků při užití exploratorní analýzy dat , Sborník konference Analytická data a jejich využití v praxi, Juniorcentrum 10. - 21. 3. 2002 Seč, Česká republika, Ivan Koruna, Monika Jankovská a Olga Hanousková (edit.), str. 169 - 168, Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim.

126(CZ). M. Meloun: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat, Sborník přednášek celostátního semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 43 - 52, ISBN 80-238-9281-9.

127(CZ). J. Militký, M. Meloun: Metoda hlavních komponent v laboratorní praxi, Sborník přednášek celostátního semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 93 - 102, ISBN 80-238-9281-9.

128(CZ). J. Militký, M. Meloun: Příspěvek k nejistotám výsledků měření , Sborník přednášek celostátního semináře ze série Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, Lázně Bohdaneč, 16. - 18. 4. 2002, TriloByte Statistical Software Pardubice, str. 103 - 112, ISBN 80-238-9281-9.

129a(CZ). M. Meloun M., J. Militký: Výstavba a použití regresních modelů v hutní analytice , Hutní analytika 2002 Sborník přednášek z 22. konference, 15. - 19. dubna 2002 v Luhačovicích, (Helan V., ed.), str. 69 - 81. 2THETA, Český Těšín 2002. ISBN 80-86380-10-6.

129b(CZ). J. Militký, M. Meloun M.: Regresní diagnostika v materiálovém výzkumu , Hutní analytika 2002 Sborník přednášek z 22. konference, 15. - 19. dubna 2002 v Luhačovicich, (Helan V., ed.), str. 82-98. 2THETA, Český Těšín 2002. ISBN 80-86380-10-6.

130. M. Meloun: Influential data points and the precision of calibration , XVIth Slovak Spectroscopic Konference, 2002, June 23-27, Košice, Slovakia.

131. M. Meloun, J. Militký, M. Hill, R. G. Brereton, Crucial Problems in Regression Modelling and Their Solutions, The Analyst , 127, 433 - 450 (2002), IF = 2.300, DATA131.

132. M. Meloun, J. Militký, K. Kupka, R. G. Brereton, The effect of influential data, model and method on the precision of univariate calibration, Talanta , 57, 721 - 740 (2002), IF = 1.587, DATA132.

133. M. Hill, A. Pařízek, J. Klak, R. Hampl, J. Šulcová, H. Havliková, O. Lapčík, M. Bičíková, T. Fait, R. Kancheva, D. Cibula, V. Pouzar, M. Meloun and L. Stárka, Neuroactive steroids, their precursors and polar conjugates during parturition and postpartum in maternal and umbilical blood: 3. 3 b - hydroxy-5-ene steroids , J. of Steroid Biochemistry & Molecular Biology, 1758, 1 - 10 (2002), IF = 2.544, DATA133.

134. M. Meloun, Crucial Problems in Regression Model Building, book of CHEMOMETRICS VI, International chemometric conference, page O24, Brno Czech republic, 1. -5. 9. 2002, ISBN 80-210-2918-8.

135(CZ). J. Militký, M. Meloun: Příspěvek k nejistotám výsledků měření , Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. 176 - 196, ISBN 80-86380-12-2.

136(CZ). M. Meloun, J. Militký: Nejlepší odhady polohy a rozptýlení chemických dat, Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. 156 - 175, ISBN 80-86380-12-2.

137(CZ). T. Syrovy, D. Burkoňová, M. Meloun: Spektrofotometrické stanovení disociačních konstat léčiv , Sborník přednášek z konference Analýza organických látek v životním prostředí, 14. - 17. 10. 2002 v Komorní Lhotce, str. 197 - 211, ISBN 80-86380-12-2. Přednáška v Power-Pointu .

2003:

138. M. Meloun, M. Hill, J. Militký, K. Kupka: Assesment of the mean-value of 17-hydroxypregnenolone in the umbilical blood of newborns by the exploratory analysis of biochemical data , Computer Methods and Programs in Biomedicine 70, 187 - 197 (2003), DATA138.

139(CZ). M. Meloun, J. Militký: Postup statistické analýzy vícerozměrných dat , Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 18. - 20. 3. 2003 v Komorní Lhotce, str. 38 - 62, ISBN 80-86380-14-9.

140(CZ). J. Militký, M. Meloun: Metoda hlavních komponent a exploratorní analýza vícerozměrných dat, Sborník přednášek z konference ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKU, 18. - 20. 3. 2003 v Komorní Lhotce, str. 38 - 62, ISBN 80-86380-14-9.

141(CZ). M. Meloun: K čemu jsou techniky vícerozměrné statistické analýzy, Sborník přednášek konference ANALYTICKÁ DATA A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI, II., 2. - 3. 4. 2003, Nové Město na Moravě, str. 78 - 87, ISBN 80-903203-3-3.

142(CZ). M. Meloun: Vícerozměrná statistická analýza dat v laboratoři , (Plenární přednáška), Sborník konference “55. zjazd chemických spoločností, 8. 9. - 12. 9. 2003, Košice, Slovensko, Chem. Listy 97, 733 - 734 (2003), IF = 0.317.

143(CZ). T. Syrový, M. Meloun: Faktorová analýza v protonačních rovnováhách vybraných léčiv, Sborník konference “55. zjazd chemických spoločností, 8. 9. - 12. 9. 2003, Košice, Slovensko, Chem. Listy 97, 739 (2003), IF = 0.317.

144. M. Meloun, D. Burkoňová, T. Syrový, A. Vrána, Thermodynamic dissociation constants of silychristin, silybin, silydianin and mycophenolate by the regression analysis of spectrophotometric data , Anal. Chim. Acta 486, 125 - 141 (2003), IF = 2.730, DATA144.

145. M. Meloun, T. Syrový, A. Vrána, Determination of the number of light-absorbing species in the protonation equilibria of selected drugs, Anal. Chim. Acta 489, 137 - 151 (2003), IF = 2.730, DATA145.

146. M. Meloun, T. Syrový, A. Vrána, Thermodynamic dissociation constants of ambroxol, antazoline, naphazoline, oxymetazoline and ranitidine by the regression analysis of spectrophotometric data, Talanta 62, 511 - 522 (2004), IF = 1.587, DATA146.

147. V. Chrobok, M. Meloun, E. Šimáková, K. Antoš, B. Ježek: Growth curves, measurement and three-dimensional reconstruction in the histopatology of temporal bones, Oto-Rhino-Laryngologia 12 (3), 109 - 176 (2002-3), IF = 0.083.

148(CZ). M. Meloun: Interaktivní statistická analýza dat (Tutorial) , Automatizace 7, 471 - 476 (2003).

149(CZ). V. Chrobok, E. Šimáková, M. Meloun, B. Ježek: Embryonální vývoj a vrozené malformace třmínku , Otorinolaryngologie a foniatrie, 3, 119 - 126 (2003).

150(CZ). E. Svaty, M. Meloun: Stanovování nízkých obsahů bóru metodou OES, Konference Hutní analytika 2003, 2THETA, PS 103, 737 01 Český Těšín, 2003.

2004:

151. V. Chrobok, M. Meloun, E. Šimaková: Descriptive growth model of the height of stapes in the fetus: a histopathological study of the temporal bone , European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 261, 25-29 (2004).

152(CZ). M. Meloun, J. Militký: Přednosti analýzy shluků ve vícerozměrné statistické analýze, Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 29-46, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X.

153(CZ). J. Militký, M. Meloun: Analýza vícerozměrných dat , Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 19-28, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X.

154(CZ). T. Syrový, M. Meloun: Zkušenosti s tvorbou náročných grafů editorem ORIGIN, Sborník přednášek z konference Zajištění kvality analytických výsledků, str. 47-52, Medlov, 22. - 24. 3. 2004, ISBN 80-86380-22-X.

155(CZ). J. Militký, M. Meloun: Základní analýza dat s ohledem na limitu detekce, Sborník přednášek z 24. ročníku konference Hutní analytika 2004, str. 128-144, Svratka, 19. - 23. 4. 2004, ISBN 80-86380-23-8.

156. M. Meloun: Minimizing the Effects of Multicollinearity in the Polynomial Regression , Conference Proceedings of the International Chemometri str. 23-24, cs Meeting CHEMSTAT 2004, A Satelite Meeting of COMPSTAT 2004 Prague, str. 23-24, Pardubice 30.8.-2.9.2004, ISBN 80-239-3462-7.

157. J. Militký, M. Meloun: Linear model creation in Matlab, Book of Short Communications and Posters, COMPSTAT ´04 Prague, August 2004.

158. T. Syrový, M. Meloun: Number of components using modified PCA scree plot in spectroscopy , Conference Proceedings of the International Chemometrics Meeting CHEMSTAT 2004, A Satelite Meeting of COMPSTAT 2004 Prague, str. 26-27, Pardubice 30.8.-2.9.2004, ISBN 80-239-3462-7.

2005:

159. M. Meloun, M. Hill, J. Militký, J. Vrbíková, S. Stanická, J. Škrha: New methodology of influential point detection in regression model building for the prediction of metabolicclearance rate of glucose, Clin. Chem. Lab. Med 42 (2004) 311 - 322.

160. M. Meloun, T. Syrový, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of haemanthamine, lisuride, metergoline and nicergoline by the regression analysis of spectrophotometric data, Anal. Chim. Acta 543 (2005) 254-266, DOI: 10.1016/j.aca.2005.04.020, IF = 4.310.

161. V. Mužáková, P. Vojtíšek, M. Meloun, R. Vaňková, T. Roušar, Z. Červinková: Antioxidant Vitamin Levels Do Not Exhibit negative Correlation with the Extent of Acute Myocardial Infarction, Physiol. Res., 54 (2005) 623 – 629.

162. M. Meloun, T. Syrový, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of losartan, paracetamol, phenylephrine and quinine by the regression analysis of spectrophotometric data, Anal. Chim. Acta 533 (2005) 97-110, DOI:10.1016/j.aca. 2004.11007 IF = 4.310.

163. M. Meloun, M. Sáňka, P. Němec, S. Křítková, K. Kupka: The Analysis of Soil Cores Polluted with Certain Metals using the Box-Cox Transformation, Environm. Pollution 137 (2005) 273 - 280, DOI:10.1016/j.envpol.2005.01.027 IF = 3.395.

164. M. Meloun, J. Čapek, T. Syrový: Number of species in complexation equilibria os SNAZOXS or Naphtylazoxine 6S an Cd, Co, Cu, Ni, Pb and Zn ions by PCA of UV-VIS spectra, Talanta, 66 (2005) 547-561, DOI:10.1016/j.talanta.2004. 11.033 IF = 3.372.

165. M. Hill, P. Popov, H. Havlíková, L. Kancheva, J. Vrbková, M. Meloun, R. Kancheva, D. Cibula, V. Pouzar, I. Černý, L. Stárka: Reinstatement of Serum Pregnenolone Isomers and Progesterone Dutiny Alkohol Detoxification Therapy in Premenopausal Women, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 29 (2005) 1010-1017, DOI: 10.1097/01. alc.0000167953.97205.0A.

166(CZ). M. Meloun, J. Militký, M. Hill: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2005. ISBN 80-200-1335-0.

2006:

167. V. Helánová, I. Chvilíčková, M. Martínková, M. Meloun, V. Kubáň: Application of Multivariate Statistical Analysis to Biological Data. Variations of Monoterpene Content in Fresh Needles of Picea abies (L) Karst, Chem. Anal. (Warsaw) 51 (2006) 551 IF = 0.428.

168. M. Meloun, S. Bordovská, T. Syrový, A. Vrána: Tutorial on a chemical model building by least-squares nonlinear regression of multiwavelength spectro-photometric pH-titration data, Anal. Chim. Acta 580 (2006) 107-121, DOI:10.1016 /j.aca. 2006.07.043 IF = 4.310.

169(CZ). M. Meloun: Statistické zpracování vodohospodářských dat, 1. Interaktivní analýza jednorozměrných dat, Vodní hospodářství 9 (2006) 319-322.

170(CZ). M. Meloun: Statistické zpracování vodohospodářských dat, 2. Metodologie počítačové analýzy rozptylu, ANOVA, Vodní hospodářství 12 (2006) 366 - 370.

171. J. Skalický, M. Votruba, M. Meloun, V. Mužáková, J. Kovařík: Biochemical parameters of metabolic syndrome and impact of free radicals . Atherosklerosa, 11.-13.9. 2006, Praha (přednáška), Atherosklerosa 2006, str. 56-57. ISBN 80-239-7726-1.

172(CZ). V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory úspěšnosti chirurgické léčby chronického středoušního zánětu, Sborník přednášek 69. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. – 3. 6. 2006, Fakultní nemocnice Plzeň.

173(CZ). M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2006, ISBN 80-200-1396-2.

2007:

174. M. Meloun, T. Syrový: Number of species in complexation equilibriua of o-, m- and p-CAPAZOXS with Cd2+, Co2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ ions by PCA of UV-VIS spectra , Talanta 71(2007) 115 - 122 , DOI:10.1016/j.talanta.2006.03.035 IF = 3.722.

175. M. Meloun, T. Syrový, S. Bordovská, A. Vrána: Reliability and uncertainty in pKa estimation by the least-squares nonlinear regression analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Anal. Biochem. Chem. 387 (2007) 941 - 955, DOI: 10.1007/s00216-006-0993-1 IF = 3.841.

176. M. Meloun, S. Bordovská, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of the anticancer drugs camptothecine, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecine, 10-hydroxycamptothecine and 7-ethylcamptothecine by the least-squares nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Anal. Chim. Acta 584 (2007), 419 - 432. DOI:10.1016/j.aca.2006.11.049 IF = 4.310.

177(CZ). S. Bordovská, M. Meloun: Spektrofotometrické stanovení termodynamických pK vybraných cytostatik, Sborník konference "Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII, Mladkov, 12. - 13. 4. 2006, str. 29 - 41. K dispozici slidy přednášky .

178(CZ). J. Militký, M. Meloun: Výuka zpracování experimentálních dat na technických fakultách, Sborník Modernizace výuky v technicky orient. oborech a předmětech, str. 189 – 192, UP Olomouc 1997, ISBN 80-7083-267-2.

179. M. Meloun, S. Bordovská: Benchmarking pKa prediction and algorithms validation for accurate pKa of drugs estimated from their molecular structure , Anal. Bioanal. Chem. 389 (2007) 1267 - 1281 IF = 3.841.

180. K. Pokorný, M. Meloun: Arnoldův reflex , Abstract , Souhrn , Otorinolaryngology and Foniatry (Prague) 56 (2007) 63 - 66.

181(CZ). V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu, 1. část - Předoperační faktory, Otorinolaryngologie a Foniatrie, Časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 56(4), 195 – 207 (2007), ISSN 1210-7867.

182(CZ). V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu, 2. část - Způsob chirurgické léčby, Otorinolaryngologie a Foniatrie, Časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 56(4), 208 – 219 (2007), ISSN 1210-7867.

183. K. Pokorný, M. Meloun, A. Čegan, J. Skalický, H. Peřinová, M. Hedelová, Correlation of cerumen and serum lipids, Sborník přednášek The 4th Polish-Czech Otorinolaryngological Symposium, 5 - 6 October 2007, Kudowa Zdrój, Polsko.

184(CZ). M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 3. Intervalové odhady a míry přesnosti v kalibraci, Vodní hospodářství 1 (2007) 31 - 35.

185(CZ). M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 4. Testování správnosti a shodnosti v kontrolní laboratoři, Vodní hospodářství 4 (2007) 140 - 144.

186(CZ). M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 5. Výstavba regresního modelu diagnostikami regresního tripletu, Vodní hospodářství 6 (2007) 224 - 230.

187(CZ). K. Pokorný, A. Čegan, J. Skalický, M. Meloun: Lipidová složka ušního mazu. Metodika a první výsledky, Otorinolaryngol. chir. hlavy krku 2007; 1 (1): 37-42.

188(CZ). M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodáÍských dat, 6. Vícerozměrná klasifikace zdrojç pitné vody metodou hlavních komponent PCA a shlukç CLU, Vodní hospodářství 8 (2007) 289 - 296.

189(CZ). M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 7. Přednosti analýzy shluků při klasifikaci zdrojů pitné vody, Vodní hospodářství 11 (2007) 391 - 402.

190. V. Mužáková, M. Meloun: Dynamics of Vitamin C, E and ß-Carotene Levels Following Thrombolytic Therapy for Acute Myocardial Infarction, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 40 (2002) 179 – 185, ISSN 1437-8523, IF = 2.069.

191(CZ). M. Meloun: Statistika na webu (slidy přednášky) Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007.

192. J. Skalický, M. Votruba, M. Meloun, V. Mužáková, J. Kovařík: Biochemical parameters of metabolic syndrome and impact of free radicals, ATHEROSKLEROSA 2006, Sborník přednášek z mezinárodní konference, str. 56 – 57, Praha 2006, ISBN 80-239-7726-1.

193. J. Ghasemi, H. Peyman, M. Meloun: The Study of Complex Formation Between 4-(2-Pyridylazo) Resorcinol and Al3+, Fe3+, Zn2+ and Cd2+ Ions in Aqueous Solution at 0.1M Ionic Strength, J. Chem. Eng. Data 52 (2007) 1171 - 1178, IF = 2.089.

194. M. Meloun, S. Bordovská, T. Syrový: Novel computational strategy for pKa estimation of drugs by the nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data exhibiting small changes in spectra , J. Physical Organic Chemistry 20 (2007) 690 - 701. DOI: 10.1002/poc.1235 IF = 1.478.

195(CZ). M. Meloun, J. Militký: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat metodami PCA, FA a CLU vícerozměrné statistické analýzy , Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 56 - 77, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky.

196(CZ). J. Obdržálek, M. Meloun, a kol.: Zmapování terminologie v oblasti nejistot měření a návrh na její sjednocení , Odpovědi a závěrečná zpráva rozborového úkolu RU/0821/06 ,

197. J. Vodička, M. Meloun, L. Příhodová: Rating of Pleasantness of the Odorants as an Olfactory Screening (Hodnocení libosti pachů jako skreening poruch čichu), Sborník přednášek ze semináře Abstraktband Dezembertagung der Arbeitsgemeinschaft Olfaktologie und Gustologie, HNO, Rostock, Německo, str. 17, 2006/2007.

198(CZ). S. Bordovská, M. Meloun: Protonační rovnováhy léčiv faktorovou analýzou a nelineární regresí absorbanční responzní plochy , Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 91 - 101, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky .

199(CZ). J. Militký, M. Meloun: Identifikace bimodality v datech, Sborník přednášek ze semináře "Zajištění kvality analytických výsledků", 26. - 28. března 2007 v Komorní Lhotce, str. 152 - 164, ISBN 978-80-86380-37-7, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky.

200(CZ). M. Meloun, R. Lisztwan: Vnitřní vazby a skrytá struktura v hutnických datech vícerozměrnou statistickou analýzou, Sborník konference "27. Hutní a průmyslová analytika 2007" , 16. - 20. 4. 2007 Ledeč nad Sázavou, str. 107 - 125, ISBN 978-80-86380-38-4, Vydavatel: 2THETA Český Těšín 2007. K dispozici slidy přednášky .

201(CZ). K. Pokorný, M. Meloun: Vlivy působící na množství mazu ve zvukovodu, Sborník přednášek ze semináře 47. Otologický den, 6. prosince 2007, Brno, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

202(CZ). K. Pokorný, M. Meloun, A. Čegan, J. Skalický, H. Peřinová, M. Hedelová: Vztah lipidů ušního mazu a krevního séra, Sborník přednášek ze semináře 47. Otologický den, 6. prosince 2007, Brno, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

203(CZ). S. Bordovská, M. Meloun: Faktorová analýza a nelineární regrese absorbanční responzní plochy v protonačních rovnováhách vybraných léčiv, Sborník konference "Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII, Mladkov, 3. - 5. 4. 2007, str. 35 - 43. K dispozici slidy přednášky .

204(CZ). M. Meloun: Postup analýzy shluků , (plenární přednáška), k dispozici slidy přednášky . Sborník celostátního semináře Analýza dat 2006/I (Statistické metody pro praxi), Lázně Bohdaneč 25. - 27. 4. 2006, Trilobyte statistical software, Pardubice, str. 57 - 80. ISBN 978-80-239-8998-4.

205(CZ). M. Meloun: Základy logistické regrese , (plenární přednáška), k dispozici slidy přednášky . Sborník celostátního semináře Analýza dat 2006/II (Pokročilé statistické metody pro praxi), Lázně Bohdaneč 24. - 27. 10. 2006, Trilobyte statistical software, Pardubice, 2007. str. 79 - 90. ISBN 978-80-239-8998-4.

206. M. Meloun, S. Bordovská, L. Galla: The thermodynamic dissociation constants of four non-steroidal anti-inflammatory drugs by the least-squares nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data J. Pharm. Biomed. Analysis 45 (2007) 552 - 564, IF = 2.733.

207. V. Mužáková, J. Skalický, R. Kandár, M. Meloun, J. Kovařík, T. Roušar, M187 (Poster): The dimishing of oxidative stress by diet optimization may reduce the occurence of metabolic syndrome in obese persons , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 45 (2007) 1437 - 8523, EUROMEDLAB Amsterdam 2007, 17th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC), Amsterdam, The Netherlands, June 3 - 7, 2007. Supplement CCLM ISSN 1437-8523.

208. J. Skalický, V. Mužáková, R. Kandár, M. Meloun, P. Vojtíšek, J. Kovařík, T. Roušar, T093 (Poster):Oxidative stress and its impact on development of advanced coronary artery disease , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 45 (2007) 1437 - 8523, EUROMEDLAB Amsterdam 2007, 17th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC), Amsterdam, The Netherlands, June 3 - 7, 2007. Supplement CCLM ISSN 1437-8523.

209. K. Pokorný, A. Čegan, J. Skalický, M. Meloun, 14. Lipids of the earwax-procedure of qualitative and quantitative analysis, str. 26, Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists, Jablonné nad Orlicí, 31. 1. - 3. 2. 2007, Department of ORL, Regional Hospital Pardubice, Faculty of Health Studies, University Pardubice, ISBN 978-80-86472-29-4.

210. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková, 17. Middle ear risk index and hearing loss, str. 28, Program and Abstracts of the 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists, Jablonné nad Orlicí, 31. 1. - 3. 2. 2007, Department of ORL, Regional Hospital Pardubice, Faculty of Health Studies, University Pardubice, ISBN 978-80-86472-29-4.

211. J. Militký, M. Meloun: Data based probability in the textile metrology, Zeszyty Naukove Wlokienictwo Politechnika Lodzka, 58 (2000) 155, ISSN 0076-0331.

212(CZ). M. Meloun, M. Galuszková, J. Militký, Grafické diagnostiky EDA při vícerozměrné klasifikaci těžkých kovů v půdách (plenární přednáška), Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí ve dnech 5. - 7. 11. 2007 v Komorní Lhotce firmou 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, IČO: 25867032 DIČ: CZ25867032, ISBN: 978-80-86380-41-4, str. 150 – 171.

213(CZ). M. Meloun, J. Freisleben, Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000 , Vodní hospodářství 12 (2007) 419 – 423.

214(CZ). V. Chrobok, E. Šimáková, A. Pellant, K. Pokorný, M. Meloun, 5. Patofyziologie cholesteatomu ve světle imunohistochemického vyšetření, Sborník prací 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, 27.6. - 30.6.2007 Piešťany, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngologiu a chirurgiu hlavy a krku, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ISBN 978-80-969696-9-2, str. 5.

215(CZ). M. Brzezina, M. Meloun, J. Militký: Metoda hlavních komponent, Sborník z 12. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná 2003, ISBN 80-248-0480-8.

216(CZ). V. Helánová, D. Štěrbová, M. Martínková, M. Meloun, V. Kubáň: Aplikace metod vícerozměrné statistiky při analýze obsahu vybraných látek v jehličí Picea abies (L.) Karst., Sborník přednášek ze semináře Analýza organických látek v životním prostředí, str. 131 – 146, 2004, 2Theta, Český Těšín, ISBN 80-86380-25-4.

217(CZ). J. Militký, M. Meloun, Mocninná transformace vícerozměrných dat, (plenární přednáška), Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí ve dnech 5. - 7. 11. 2007 v Komorní Lhotce firmou 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, IČO: 25867032 DIČ: CZ25867032, ISBN: 978-80-86380-41-4, str. 172 – 194.

2008:

218(CZ). V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu, 3. část - Pooperační faktory, Otorinolaryngologie a Foniatrie 57(1), 3 - 15 (2008).

219. J. Skalický, V. Mužáková, R. Kanďár, M. Meloun, T. Roušar, V. Palička, Evaluation of oxidative stress and inflammation in obese adults with metabolic syndrome, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 46(4), 499 – 505 (2008).

220(CZ). M. Meloun, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 8. Analýza říční vody vícerozměrným škálováním MDS, Vodní hospodářství 1, 25 – 32 (2008).

221. M. Meloun, Z. Dluhošová, Precision limits and interval estimation in the calibration of 1-hydroxypyrene in urine and hexachlorbenzene in water, applying the regression triplet procedure on chromatographic data, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390 (7), 1899 - 1910 (2008), IF = 3.841.

222(CZ). M. Meloun, M. Galuszková, Statistické zpracování vodohospodářských dat, 9. Kdy v analýze vody užijeme kanonickou korelaci?, Vodní hospodářství 1, 31 - 36 (2009).

223(CZ). M. Meloun, J. Freisleben: Statistické zpracování vodohospodářských dat, 10. Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou, Vodní hospodářství 2, 75 - 80 (2009).

224(CZ). B. Beňová, M. Meloun: Shoda obsahu antioxidantu stanovovaného dvěma metodami, Sborník přednášek konference "Zajištění kvality analytických výsledků", str. 52 - 58, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

225(CZ). K. Kupka, M. Meloun: Regression-based detection and analysis of a change point, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, str. 48 - 51, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

226(CZ). M. Meloun, J. Freisleben: Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, str. 85 - 104, 31. 3. - 2. 4. 2008 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN 978-80-86380-42-1.

227. Š. Podzimek, K. Hána, M. Mikšovský, L. Poušek, P. Matucha, M. Meloun, J. Procházková: The Influence of Galvanic Currents and Voltage on the Proliferation Activity of Lymphocytes and Expression of Cell Surface Molecules, Folia Biologica, 54 (2008) 146 - 150, IF = 0.729.

228. V. Muzakova, J. Skalicky, R. Kandar, M. Meloun, P. Vojtisek, T. Rousar, J. Kovarik: Low plasma levels of beta-carotene in obese men with advanced coronary artery disease, FREE RADICAL RESEARCH, 42 , S110-S110, (JUL 2008).

229(CZ). K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Ovlivňují hygienické návyky množství ušního mazu?, Zborník abstraktov Národný kongres SSO, 17. detsky otolaryngologicky konres, III. Česko-Slovensky foniatrický kongres, XVI. celoštátne dní Evy Sedláčkovej, Piešťany 8.-10.9.2008, Slovenská republika,

230(CZ). K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Ovlivňuje čištění uší množství ušního mazu?, Seminář Pardubického regionu a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP, Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí, 20.-.21.5.2008,

231(CZ). K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Ovlivňují hygienické návyky množství ušního mazu?, Národný kongres SSO, 17. detsky otolaryngologicky konres, III. Česko-Slovensky foniatrický kongres, XVI. celoštátne dní Evy Sedláčkovej, Piešťany 8.-10.9.2008, Slovenská republika,

232(CZ). K. Pokorný, A. Pellant, M. Meloun, A. Čegan: Kašlací (Arnoldův) reflex. 3xO (Olomoucké Otolaryngologické Odpoledne), Olomouc 1.2.2008,

233(CZ). V. Chrobok, A. Pellant, K. Pokorný, M. Meloun, M., E. Šimáková: MERI index a chronický středoušní zánět, Seminář Pardubického regionu a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP, Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí, 19.-.20.5.2008,

234. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Prognostic factors of chronic otitis media (poster), 4th International symposium on middle ear mechanics in research and otology, Zurich, 27.-30.7.2008.

235(CZ). K. Pokorný, M. Meloun: Incidence Arnoldova (kašlacího) reflexu, Seminář Pardubického regionu a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Pardubice, 19.10.2008,

236(CZ). K. Pokorný, M. Meloun, A. Pellant: Souvisí Arnoldův reflex s celkovým zdravotním stavem?, 46. otologický den a Kongres audiologických sester, Mikulov, 7. prosince 2008,

237(CZ). V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Je dětský věk rizikový faktor chronického středoušního zánětu?, 46. otologický den a Kongres audiologických sester, Mikulov, 7. prosince 2008,

238. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková: Middle ear risk index and hearing loss in children, 6th European congress of ORL head and neck surgery, Vienna, 30.6.-4.7.2008.

239(CZ). K. Pokorný, M. Meloun, A. Čegan, J. Skalický, H. Peřinová, M. Hedelová: Vztah lipidů ušního mazu a lipidů krevního séra, Přednáškový večer České lékařské společnosti JEP – spolek lékařů v Pardubicích, Pardubice 17.1.2008.

240(CZ). J. Vodička, M. Meloun, L. Příhodová, K. Pokorný, A. Pellant: Vícerozměrná analýza výsledků Testů parfémovaných fixů, 71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc, 10.-12.9.2008.

241(CZ). M. Meloun: Využití exploratorní analýzy v analýze mikroelementů, Sborník konference MIKROELEMENTY 2008, XLII. seminář o metodice stanovení avýznamu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí, 2.-4.9.2008, Medlov na Českomoravské vrchovině, garant 2THETA ASE, s.r.o.

2009:

242. V. Chrobok, A. Pellant, M. Meloun, K. Pokorný, E. Šimáková, P. Mandysová: Prognostic Factors for Hearing Preservation in Surgery of Chronic Otitis Media, Int. Adv. Otol. 5 (2009) 310 - 317.

243(CZ)a. K. Pokorný, M. Meloun: Závislost množství ušního mazu na anatomických poměrech ve zvukovodu, Otorinolaryngologie a foniatrie 58, (2009) 19 - 28.

243(CZ)b K. Pokorný, M. Meloun, A. Pellant, A. Čegan: Množství ušního mazu v závislosti na hygieně zevního zvukovodu, Otorinolaryngol. chir. hlavy a krku 3 (2), 85 - 93 (2009).

244. S. Dulanská, M.Meloun, L. Mátel: Scaling model for prediction of radionuclides activity in contaminated soils using a regression triplet technique, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 280, 519 - 531 (2009), IF = 0.777.

245(CZ). M. Meloun, J. Militký: Využití exploratorní analýzy ve statistické analýze dat, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

246(CZ). P. Matucha, M. Meloun: Kalibrace v imunoanalytických metodách, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

247(CZ). J. Militký, M. Meloun: Transformace dat, Sborník přednášek konference "Zajištění kavlity analytických výsledků, 25. 3. – 27. 3. 2009 Komorní Lhotka, 2THETA, Český Těšín 2008, ISBN .

248. M. Meloun, M. Hill, H. Včeláková-Havlíková: Minimizing the effects of multicollinearity in the polynomial regression of age relationships and sex differences in serum levels of pregnenolone sulfate in healthy subjects, Clin. Chem. Lab. Med 47(4), 464 - 470 (2009), IF = 2.069.

249(CZ) David Dušek, Milan Meloun, Jiří Novák: Interaktivní statistická analýza v oboru pěstování lesa. - I. Vyhodnocení jednorozměrných dat, Zprávy lesnického výzkumu (Reports of Rorestry Research) 54 (2), 145 – 153 (2009).

250. J. Skalický, V. Mužáková, R. Kandár, M. Meloun, T. Roušar: Oxidative stress and metabolic syndrome in obese adults with and without controlled diet restriction, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKÉ LÉKAŘSKÉ LISTY, 110 (3), 152-157 (2009)

251. V. Mužáková, J. Skalický, R. Kandár, M. Meloun, T. Roušar, J. Kovářík: The effect of restricted energy intake on the oxidative stress level and metabolic syndrome occurrence in obese adults, FREE RADICAL RESEARCH, 43, 91-91, Suppl. 1, (2009).

252. M. Meloun: Výhody a přednosti vícerozměrné analýzy dat, Sborník celostátního semináře a workshopu Analýza dat 2008/II Statistické metody pro technologii a výzkum, 18. – 20. 11. 2008, Hotel technik, Lázně Bohdaneč.

253. K. Kupka, M. Meloun: Neural network time series classification of changes in nuclear power plant processes, Joint Statistical Meeting Proceedings, American Statistical Association, 2009, American Statistical Association, 732 North Washington Street, Alexandria, VA 22314-1943.

2010:

254. M. Meloun, T. Syrový, J. Ghasemi: Recent progress in the pKa estimation of druglike molecules by the nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Scholarly Research Exchange-Pharmacology, Volume 2010 (2010), Article ID 481497, doi:10.3814/2010/481497.

255. M. Hill, A. Pařízek, R. Kancheva, M. Dušková, M. Veliková, L. Kříž, M. Klimková, A. Pašková, Z. Žižka, P. Matucha, M. Meloun, L. Stárka: Steroid metabolome in plasma from the umbilical artery, umbilical vein, maternal cubital vein and in amniotic fluid in normal and preterm labor, J. of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 121, 594 - 610 (2010).

256. M. Meloun, S. Bordovská, K. Kupka: Outliers detection in the statistical accuracy test of a pKa prediction, J. Mathematical Chemistry 47, 891 - 909 (2010). DOI 10.1007/s10910-009-9609-2, IF = 1.259.

257. M.Meloun, S. Bordovská, L. Gala: The thermodynamic dissociation constants of clotrimazole, terbinafine, acetylsalicylic acid, salicylic acid and galanthamine by the nonlinear regression and factor analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Scholarly Research Exchange-Pharmacology, Volume 2010, Article ID527013 (2010), doi: 10.3814/2010/527013.

258. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of two drugs rasagiline base and rasagiline mesylate by the nonlinear regression and factor analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data , J. Chem. Eng. Data 55, 2707–2713 (2010) DOI: 10.1021/je900972j, IF = 2.089.

259. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of methotrexatum by the nonlinear regression and factor analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Cent. Eur. J. Chem. 8(3), 494 - 507 (2010), doi: 10.2478/s11532-010-0023-1, IF = 0.991.

260. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of azathioprine by the nonlinear regression and factor analysis of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, American Journal of Analytical Chemistry. 1, 14 - 24 (2010), doi: 10.4236/ajac.2010.11002.

261. S. Dulanská, M. Meloun , L. Mátel: Scaling model for prediction of radionuclide activity in cooling water using a regression triplet technique, Journal of Radioanalytical and Nuclear chemistry, Volume 285, Number 3, p.547 - 553, 2010 , IF = 0.777.

262(CZ). M. Meloun: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat metodami vícerozměrné statistické analýzy, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 41 - 54, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

263(CZ). Z. Ferenčíková, M. Meloun: Počet světlo-absorbujících částic v rovnovážné směsi faktorovou analýzou spekter, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 70 - 78, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

264(CZ). T. Ocelka, M. Meloun, L. Pavliska: Monitoring a statistické hodnocení dat z aplikace pasivních vzorkovačů – Interpretace výsledků z aplikace pasivních vzorkovačů, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 24.3. – 26.3.2010 v Komorní Lhotce, strana 21 - 22, Vydává 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-51-3.

265. J. Vodička, M. Meloun, L. Příhodová: Brief evaluation of pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants, Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 136(9), 901 - 907 (2010).

266(CZ). Z. Ferenčíková, M. Meloun: Počet částic u protonačních rovnováh léčiva faktorovou analýzou spekter, 14. česko-slovenská spektroskopická konference, 31.5.-3.6.2010 v Litomyšli

267(CZ). Z. Ferenčíková, M. Meloun: Protonační rovnováhy methotrexátu, 62.sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, 28.6.-30.6.2010 v Pardubicích.

268(CZ). Z. Ferenčíková, M. Meloun: Užití faktorové analýzy a nelineární regrese při stanovení disociačních konstant léčiv, XI. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovnikou, 23.9.2010 v Nitře

269. M. Meloun: Exploratory and Confirmatory Analysis of Univariate Data, and Horn´s Procedure, 2-FUN Summer school on Gnostic Approach to Small Sample Data Analysis, Prague, Czech republic, 22. - 25. June 2010 (Tutorial Slides of Plenary Lecture).

270. M. Meloun: Odhalení skryté struktury a vnitřních vazeb dat vícerozměrnou statistickou analýzou pitné vody, Plenární přednáška, Sborník konference "Anorganická analýza v životním prostředí, 8. - 11. 11. 2010, Komorní Lhotka, 2 THETA ASE, s.r.o. Český Těšín.

271. M. Meloun: Multikolinearita a regresní triplet, Sborník Celostátního semináře a workshopu "Analýza dat 2010/II - Statistické metody pro technologii a výzkum", str. 27 - 38, 23. - 25. 11. 2010 Hotel Technik, Lázně Bohdaneč, ISBN 978-80-904053-3-2.

2011:

272. M. Meloun, Z. Ferenčíková, L. Netolická a A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of naphazoline by the regression analysis of potentiometric data, Centr. Eur. J. Chem. 9(1), 66 - 74 (2011), IF=1.065

273. V. Mužáková, R. Kandár, M. Meloun, J. Skalický, K. Kralovec, P. Žáková, P. Vojtíšek: Inverse correlation between beta-carotene plasma levels and markers of inflammation in patients with advanced coronary artery disease, International Journal for Vitamin and Nutrition Research Vol. 80 (6), 369 - 377 (2010), IF=1.100

274. M. Meloun, Z. Ferenčíková, M. Kaštánek. A. Vrána: The thermodynamic dissociation constants of butorphanol and zolpidem by the least-squares nonlinear regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, J. Chem Eng. Data, 56, 1009 - 1019 (2011), IF=1.826.

275. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A. Vrána: Determination of the thermodynamic dissociation constant of capecitabine using spectrophotometric and potentiometric titration data, J. Chem. Thermodynamics 43, 930 - 937 (2011), IF=1.906.

276. M. Meloun, Z. Ferenčíková, H. Málková, T. Pekárek: Thermodynamic dissociation constants of risedronate using spectrophotometric and potentiometric pH-titration, Cent. Eur. J. Chem. 10 (2), 338 - 353 (2012), DOI: 10.2478/s11532-011-0150-3, IF=1.065

277. M. Meloun, Z. Ferenčíková, M. Javůrek: Reliability of dissociation constants and resolution capability of SQUAD(84) and SPECFIT/32 in the regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Spectrochimica Acta Part A 86 (2012) 305– 314, IF = 1.770.

278. Z. Ferenčíková,M. Meloun, T. Pekárek, Thermodynamic dissociation constants of some dronates using potentiometric titration data, Poster, (Abstract in collection), International Symposium on MEtal Complexes, Giardini Naxos (Messina) Sicily, 13. - 16. 6. 2011

279. M. Meloun: Factor analysis program INDICES for prediction of the number of components in spectroscopic data, (Abstract in collection), Slides, International Symposium on MEtal Complexes, Giardini Naxos (Messina) Sicily,13. - 16. 6. 2011.

280. M. Meloun: Odhalení vnitřní struktury ve znacích a objektech vícerozměrnou statistickou analýzou, Článek ve sborníku přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 23.3. – 25.3.2011 v Morávce, strana 39 - 53, vydala na CD firma 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-58-2.

281. J. Militký, V. Bajzík, M. Meloun: Nejistoty měření v metrologii, Sborník přednášek ze semináře „Zajištění kvality analytických výsledků“ dne 23.3. – 25.3.2011 v Morávce, strana 79 - 89, Vydává na CD firma 2THETA, P.S. 103, 737 01 Český Těšín, ISBN 978-80-86380-58-2.

282. M. Meloun, Z. Ferenčíková, A, Vrána: Regression Diagnostics in the pKa Estimation by the Nonlinear Regression of Multiwavelength Spectrophotometric Data, (Abstrakt in collection), Poster, 14. European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, Coimbra 2011, Portugal, 29. 8. - 3. 9. 2011.

283. Z. Ferenčíková, M. Meloun, T. Pekárek: UV-VIS spectroscopy in the determination of dissociation constants of some dronates (Abstrakt in collection), Poster, 14. European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, Coimbra 2011, Portugal, 29. 8. - 3. 9. 2011.

284. M. Meloun, Z. Ferenčíková, L. Netolická, T. Pekárek: Thermodynamic dissociation constants of alendronate and ibandronate by regression analysis of potentiometric data, J. Chem. Eng. Data 56, 3848 - 3854 (2011), IF = 2.089.

285. M. Meloun, J. Militký: Statistical Data Analysis, A Practical Guide with 1250 Exercises and Answer Key on CD, Woodhead Publishing India PVT LTD, New Delhi, Cambridge, Oxford, Philadelphia 2011, 80 High Street Sawston Cambridge, CB22 3HJ UK, ISBN 13: 978-0-85709-109-3.

286. M. Meloun: Využití exploratorní analýzy v analýze jednorozměrných dat, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2011/I, Statistické metody pro řízení kvality a technologii, str. 135 – 152, 19. 4. 2011, Hotel Technik, Bohdaneč, ISBN 978-80-904053-4-9.

287. M. Javůrek, M. Meloun: Hledání chemického modelu regresní analýzou UV spekter, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2011/II, Statistické metody pro řízení kvality a technologii, str. 107 - 111, 22. - 24. 11. 2011, Hotel Euro, Pardubice - Olšinky, ISBN 978-80-904053-5-6.

288. M. Meloun: Výstavba regresního modelu regresním tripletem, Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2011/II, Statistické metody pro řízení kvality a technologii, str. 23 - 51, 22. - 24. 11. 2011, Hotel Euro, Pardubice - Olšinky, ISBN 978-80-904053-5-6.

2012, 2013:

289. M. Meloun, Z. Ferenčíková: Enthalpy-entropy compensation for some drugs dissociation in aqueous solutions, Fluid Phase Equilibria 328 (2012) 31–41.

290. Hana Pospíšilová, Michaela Dušková, Martin Hill, Milan Meloun, Běla Bendlová, Markéta Vaňková, Luboslav Stárka: The influence of androgens on anthropometric parameters, 

291. M. Meloun: Reliability of protonation constants and chemical model of drugs using SQUAD(84) and SPECFIT/32 regression analysis of pH-UV/VIS spectra, (ISMEC 2012 Lisabon, accepted, in press).

292. M.Meloun, Z.Ferenčíková, I.Niesnerová, T.Pekárek: Thermodynamic dissociation constants of vardenafil hydrochloride by the nonlinear regression of multiwavelength pH-spectrophotometric titration data, Cent. Eur. J. Chem. 11(2), 271 - 279 (2013).

293. M.Meloun, Z.Ferenčíková, I.Niesnerová, T.Pekárek: Reliability of protonation constants of vildagliptin dimers by the regression analysis of pH-titration data, 11(7), 1101 - 1111 (2013), DOI: 10.2478/s11532-013-0244-1.

294. M. Meloun, Z. Ferenčíková, E. Vaverková, T. Pekárek: Thermodynamic dissociation constants of sildenafil citrate by the nonlinear regression of multiwavelength pH-spectrophotometric titration data, J. Solution Chem. 41, 2123 - 2137 (2012).

295a,b. M. Meloun, J. Militký, M. Hill: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2005 (1. vydání), ISBN: 80-200-1335-0. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2012 (2. rozšířené vydání), ISBN: 970-80-200-2071-0.

296. Z. Ferenčíková, M. Meloun: Determination of number of species in equilibrium mixture,    Poster (ISMEC 2012 Lisabon, accepted, in press).

297. Pospíšilová, H. ; Vaňková, M. ; Hill, M. ; Meloun, M. ; Bendlová, B. ; Dušková, M. ; Stárka, L.:The differences between aromatizable and non-aromatizable androgens in relation to body composition and metabolic syndrome risk factors in men, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2012, Vol.132(1-2), pp.105-111,

298. Meloun, M ; Ferencikova, Z ; Javurek, M.: Reliability of dissociation constants and resolution capability of SQUAD(84) and SPECFIT/32 in the regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Spectrochimica Acta Part A-molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012, Vol.86, pp.305-314,

299. Pařízek, Pašková, Matucha, Velíková, Kubátová, Dušková, Klimková, Koucký, Žižka, Bulant, Meloun, Hill M.: Steroid metabolome in umbilical arterial and venous blood at preterm and normal labour, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 132 (1-2) , pp. 105-111, 2012.

300. M. Meloun: Výstavba regresního modelu regresním tripletem (slides), Článek ve sborníku přednášek Konference Analýza dat 2012/II, Statistické metody pro technologii a výzkum, str. 69 – 88, 14. - 16. 11. 2012, Hotel EURO Pardubice-Olšinky, ISBN 978-80-904053-6-3.

301. M. Meloun: The analysis of soil cores polluted with certain metals using the Box-Cox transformation (slides), Sborník konference 1st International Symposium and Workshop on Environment and Health of Contaminated Areas, Proceedings of Abstracts, str. 45, 22. - 23. 11. 2012, Ostrava-Poruba, ISBN 978-80-248-2882-4.

302. M. Meloun, J. Militký: Interaktivní statistická analýza dat, nakladatelství Karolinum Praha 2012, ISBN 978-80-246-2173-9. Titul, přiložené CD.

303. H. Pospíšilová, M. Vaňková, M. Hill, M. Meloun, B. Bendlová, M. Dušková, L. Stárka:  The differences between aromatizable and non-aromatizable androgens in relation to body composition and metabolic syndrome risk factors in men, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 132 (2012) 105– 111,

304. M. Hill, A. Pašková, R. Kančeva, M. Velíková, J. Kubátová, M. Meloun a další: Steroid profiling in pregnancy: A focus on the human fetus, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 139 (2014) 201– 222,

305. H. Pospíšilová, M. Dušková, M. Hill, M. Meloun, B. Bendlová, M. Vaňková, L. Stárka: The influence of aromatizable and non-aromatizable steroids on anthropometric parameters, 15th Internatiollal & 14th Europeall Congress ojt'ndocrin%gy (ICEIECE 2012)

306. M. Meloun, Z. Ferenčíková, I. Niesnerová, T. Pekárek: Reliability of protonation constants of sitagliptin dimers by the regression analysis of pH-titration data, Cent. Eur. J. Chem. • 11(11) • 2013 • 1799-1807,

307. M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, nakladatelství Karolinum Praha 2012, ISBN 978-80-246-2196-8, Titul, přiložené CD.

2014, 2015:

308. M. Meloun: Výstavba regresního modelu diagnostikami regresního tripletu (Plenární přednáška),  Sborník přednášek: přední strana  a zadní strana, str. 43 - 56, Analýza dat 2014, Celostátní seminář a workshop Pardubice 25. - 27. 11. 2014,

309. M. Meloun: Vícerozměrná analýza dat metodou hlavních komponent a shluků (Plenární přednáška),  Sborník přednášek: přední strana  a zadní strana, str. 25 - 42, Analýza dat 2014, Celostátní seminář a workshop Pardubice 25. - 27. 11. 2014,

310. G. Krupincová and M. Meloun: Yarn hairiness versus quality of yarn, Journal of The Textile Institute, 2013, http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2013.800377.

311. 311M. Hill, A. Pašková, M. Meloun a další- Steroid profiling in pregnancy- A focus on the human fetus, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 139 (2014) 201– 222

312. M. Meloun, V. Nečasová, T. Pekárek: The dissociation constants of the cytostatic Bosutinib by nonlinear least-squares regression of multiwavelength spectrophotometric and potentiometric pH-titration data, JPBA-D-15-00918, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 120 (2016) 158–167

313. M. Meloun: MDA - Metody klasifikace a shlukování (Plenární přednáška),  Slidy, Sborník přednášek: přední strana  a zadní strana, str. 41 - 62, Analýza dat 2015, Celostátní seminář a workshop Pardubice 10. - 12. 11. 2015,

314. M. Meloun: Vícerozměrná analýza dat metodami PCA, FA a CLU (Plenární přednáška), Slidy, Sborník přednášek 16. ročníku semináře Zajištění kvality analytických výsledků, str. 45 - 66, 24.-26.3.2015 Žermanická přehrada, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (editor)

315. M. Meloun: Moderní software pro užití statistických metod (Plenární přednáška), Slidy, Sborník přednášek 16. ročníku semináře Zajištění kvality analytických výsledků, 24.-26.3.2015 Žermanická přehrada, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (editor)

316. J. Militký, M. Meloun:  Kalibrační přímka - staronové problémy (Plenární přednáška)Sborník přednášek 16. ročníku semináře Zajištění kvality analytických výsledků, str. 5 - 17,  24.-26.3.2015 Žermanická přehrada, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (editor)

2016, 2017:

317. M. Meloun: Soubor přednáškových 750 slidů pro Grafický editor ORIGIN 9, https://meloun.upce.cz

318. Milan Meloun, Zuzana Ferenčíková a Milan Javůrek, 10L-06 Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a spolehlivosti výpočtu disociačních konstant programy SQUAD(84) a SPECFIT/32Slidy, Sborník příspěvků Czech Chemical Society Symposium Series 14(5), 283 (2016), ISSN 2336-7202, 68. Sjezd Českých a Slovenských společností, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotného lávka, Praha.

319. Jiří Handl, Vladimíra Mužáková a Milan Meloun, 10L-07 Analýza vlivu rizikových faktorů na profilu mastných kyselin membrán erytrocytů při zánětlivé reakci po implantaci koronárního stentu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, Slidy, Sborník příspěvků Czech Chemical Society Symposium Series 14(5), 283 (2016), ISSN 2336-7202, 68. Sjezd Českých a Slovenských společností, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotného lávka, Praha.

320. Lucie Pilařová, Milan Meloun a Tomáš Pekárek, 10L-08 Disociační konstanty léčiva Eltrombopagu nelineární regresí UV/VIS-spekter a porovnání s odhady z potenciometrické pH-titrace, Sborník příspěvků Czech Chemical Society Symposium Series 14(5), 284 (2016), Slidy, ISSN 2336-7202, 68. Sjezd Českých a Slovenských společností, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotného lávka, Praha.

321. Leona Leišová-Svobodová a Milan Meloun, 10L-10 Nalezení vhodného modelu pro popis reakce Taqman Real-Time PCR stanovení fytopatogenní houby Pyrenophora Teres v pletivech hostitele Hordeum Vulgare, Sborník příspěvků Czech Chemical Society Symposium Series 14(5), 284 (2016), ISSN 2336-7202, 68. Sjezd Českých a Slovenských společností, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotného lávka, Praha

322. Ladislav Menšík, Eva Kunzová, Klára Komprdová, Jiří Kulhavý a Milan Meloun, 10L-02 Statistická analýza chemických vlastností (parametrů) u zemědělských a lesních půd metodou hlavních komponent a exploratorní analýzou vícerozměrných dat, Sborník příspěvků Czech Chemical Society Symposium Series 14(5), 281 (2016), Abstrakt, ISSN 2336-7202, 68. Sjezd Českých a Slovenských společností, 4.-7. 9. 2016, ČSVTS, Novotného lávka, Praha.

323. Milan Meloun, Užitečné diagnostiky exploratorní analýzy v rigorozní analýze laboratorních dat (Usefull Diagnostics of Exploratory Data Analysis in the Rigorous Data Treatment), Slidy, Sborník přednášek Konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek VI., Abstract, Valtice, 9. – 11. 11, 2016, 2THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 73562 Český Těšín, Ing. V. Helán (editor), ISBN: 978-80-86380-82-7.

324. Milan Meloun, Lucie Pilařová, Tomáš Pekárek and Milan Javůrek, Overlapping pKa of the multiprotic hemostyptic Eltrombopag using UV/VIS multiwavelength spectroscopy and potentiometry, Journal of Solution Chemistry, 46(11), 2014-2037 (2017),

325. M. Meloun, V.Mikešová, M. Javůrek, T. Pekárek-The Thermodynamic Overlapping pKa of the Antitumor Drug Ibrutinib Using Multiwavelength UV/VIS-Spectroscopy and Potentiometry, Open Access, Journal of Analytical and Pharmaceutical Research 6(2), 00173 (2017), 27. 029. 2017,

326. Aneta Čápová, Lucie Pilařová a Milan Meloun,  Thermodynamické disociační konstanty ionizovatelného antidepresiva Vortioxetinu s použitím UV/VISs multivalenčních dat s malými spektrálními změnami, Sborník abstrakt, Slides, 19. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, CHÉMIA A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT, 9. 11. 2017, 

327. Petra Šilarová, Lenka Česlová, Milan Meloun, Fast gradient HPLC/MS separation of phenolics in green tea to monitor their degradation, Food Chemistry 237, 471–480, (2017)

328. J. Handl, M. Meloun, V. Mužáková-The canonical correlation of the inflammatory markers in dependence on the concentration of 37 fatty acids, Open Access, Journal of Molecular and Applied Bioanalysis, 16 August 2017

329. L.Pilařová a M. Meloun, Disociační konstanty léčiva Eltrombopagu, 19. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu, 9. 11. 2017,

2018:

330. Jiří Handl, Milan Meloun and Vladimíra Mužáková, Inflammatory Markers in Dependence on the Plasma Concentration of 37 Fatty Acids After the Coronary Stent Implantation, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 149 (2018) 96–105

331. M. Meloun, L. Pilařová, A. Čápová, T. Pekárek -The Overlapping Thermodynamic Dissociation Constants of the Antidepressant Vortioxetine Using UV–VIS Multiwavelength pH-Titration Data, J Solution Chem (2018) 47:806–826, doi.org/10.1007/s10953-018-0757-5, 

332. Milan Meloun, Jedno- a více-rozměrné parametrické testy k porovnání výsledků, Plenární přednáška, (slidy), Sborník konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek, VII., 5.-7. 11. 2018 Lednice

333. M. Meloun, L. Pilařová, F. Bureš, T. Pekárek - Multiple dissociation constants of the Intepirdine hydrochloride using regression of multiwavelength spectrophotometric pH-titration data, Journal of Molecular Liquids 261 (2018) 480–491, doi.org/10.1016/j.molliq.2018.04.056

334. M. Meloun, A. Čápová, L. Pilařová, T. Pekárek - Multiwavelength UV-metric and pH-metric determination of themultiple dissociation constants of the lesinurad, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 158 (2018) 236–246, doi.org/10.1016/j.jpba.2018.05.047 

335. M. Meloun, L. Pilařová, M. Javůrek, T. Pekárek - Multiwavelength UV-metric and pH-metric determination of the dissociation constants of the hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor Roxadustat, Journal of Molecular Liquids 268 (2018) 386–402, doi.org/10.1016/j.molliq.2018.07.076,

336. P. Šilarová, M. Meloun, L. Česlová - Statistical analysis of degradation of polyphenols in green tea (in print)

337. Nilotinib (in print)

338. Valsartan (in print)

2019:

339.

340.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru

© Milan Meloun 2019