Patenty a výzkumné zprávy (Patents and Research Reports)   

Začátky všech věcí jsou nepatrné.
OMNIUM ENIM RERUM PRINCIPIA PARVA SUNT.
Marcus Tullius Cicero, Tusculanae disputationes, De finibus bonorum et malorum V, 21, 58.

Autorská osvědčení a zlepšovací návrhy / Patents

 1. M. Meloun, S. Kotrlý: Určení rovnovážných konstant iontových systemů a zařízení k určení, PV-6041-72 (31. 4. 1972), VŠCHT Pardubice '72.
 2. V. Říha, M. Meloun: Titrační adaptér pro jednopaprskový spektralní fotometr umožňující současnou spektrofotometrickou indikaci, Patent ČSSR, 149408 (15. 7. 1973), PV-1446-71 (26. 2. 19 71).
 3. V. Říha, M. Meloun: Titrationsadapter für Einstrahlige Spektralphotometer (German), Patent Germany (GDR) 99008 (4. 1. 1973).
 4. M. Meloun, V. Říha, S. Kotrlý: (1) Titration Attachment TAL, (2) Titration Attachment TAD, (3) Piston Microburette, (4) Combined Titration (EMF/SPFT) Method, Commercial brochure, INVEX'74 Brno (23.-39. 6. 1974), Brno.
 5. M. Meloun, J. Pancl, V. Říha: Kontinualní metoda měření Jobových křivek, Zlepšovací návrh ZN. 10/74, 10. 6. 1974, VŠCHT Pardubice.
 6. V. Říha, S. Kotrlý, M. Meloun: Víceučelový titrační adaptér pro spektrofotometr Specord UV-VIS, Zlepšovací návrh ZN. 9-74, 28. 5. 1974, VŠCHT Pardubice.
 7. M. Meloun, V. Říha, V. Hrnčíř: Adaptér kyvetového prostoru pro spektrofotometr Spekol 21, Zlepšovací návrh ZN. 27/85, 5. 5. 1985, VŠCHT Pardubice.
 8. M. Meloun, V. Říha, J. Žáček: Pístová mikrobyreta pro dávkovaní i agresivních roztoků, Zlepšovací návrh ZN. 11/85, 11. 1. 1985, VŠCHT Pardubice.

Reports (Vědecko-výzkumné zprávy, hospodářské smlouvy HS)

 1. V. Říha, M. Meloun: Polarografická analýza slitiny pájky, Výzkumná zpráva HS. č. 69/1 Kablo Velké Mezeříčí, 1969.
 2. S. Kotrlý, M. Meloun: Studium A - pH křivek, Dílčí úkol č. IV.3.1./6 Studium metalochromních indikátorů a fotometrických titrací v rámci SPZV c. IV.3.1 Analytické reakce na bázi komplexních sloučenin ('71-'75), VŠCHT Pardubice 1971.
 3. S. Kotrlý, M. Meloun: Fotometrické titrace, dílčí úkol č. IV.3.1./6 Studium metalochromních indikátorů a fotometrických titrací v rámci SPZV c. IV.3.1 Analytické reakce na bázi komplexních sloučenin ('71-'75), VŠCHT Pardubice 1972.
 4. M. Meloun, V. Říha: Příspěvek ke studiu eliminace vlivu kapalinového potenciálu při měření iontovými elektrodami, Výzkumná zpráva HS č. 72/1, Monokrystaly, Turnov, 1972.
 5. M. Meloun, S. Kotrlý, V. Říha, J. Pancl: Metoda stanovení smíšených disociačních konstant z A-pH křivek, Dílčí obhajoba SPZV IV.3.1/6 Studium metalochromních indikátorů a fotometrických titrací v rámci SPZV č. IV.3.1 Analytické reakce na bázi komplexních sloučenin ('71-'75), VŠCHT Pardubice 1973.
 6. M. Meloun: Metody spektrofotometrického stanovení disociačních konstant indikatorů, Interní zpráva VŠCHT Pardubice 1973.
 7. J. Čermák, M. Meloun: Minimalizační program ODRA-LETAGROP, Interní zpráva VŠCHT Pardubice, 1973.
 8. M. Meloun, S. Kotrlý, V. Říha, J. Pancl, M Franz: Využití procedury LETAG k numerickému řešení parametrů rovnovážných systemů (5 příloh sdělení), Studium vlastností, metalochromních indikatorů a rovnovažných systému při chelatometrických titracích, Dílčí oponentní zpráva d. u. SPZV IV.3.1/6 ('74), (odp. řešitel:, Kotrlý S.), VŠCHT 4-III/'74, VŠCHT Pardubice, 1974.
 9. M. Meloun, J. Pancl: Acidobazické rovnováhy SNAZOXSU a Naphtylazoxinu 6S, Část 1. dílčí, oponentní zprávy d. u. SPZV IV.3.1/6 ('75), (odp., řeš. Kotrlý S.), VŠCHT 5-I/75, VŠCHT Pardubice, 1975.
 10. M. Meloun, J. Čermák: Aplikace fotometrických mikrotitrací v návaznosti na numerické určování parametrů měřených nelineárních funkcí, Část 4. závěrečné, výzkumné zprávy d. u. IV.3.1/6, ('71-'75), (odp. řeš. Kotrlý S.), VŠCHT 5-II/75, VŠCHT Padubice 1975.
 11. V. Říha, S. Kotrlý, M. Meloun: Vývoj přístrojů pro fotometrické mikrotitrace, Část 5. závěrečné výzkumné zprávy d. u. SPZV IV.3.1/6 ('71-'75), (odp. řeš. Kotrlý S.), VŠCHT 5-II/75, VŠCHT, Pardubice 1975.
 12. M. Meloun, J. Čermák, J. Chýlková: A. Multiparametric curve fitting III. B. Komplexotvorné rovnováhy některých sulfoazoxinů II. C. Komplexotvorné rovnováhy některých sulfoazoxinů III. Dílčí zpráva d. u. SPZV IV.2.1/12 ('76-77), Studium metaloch. indikatorů (odp. řeš. Kotrlý, S.), VŠCHT 11/77, VŠCHT Pardubice 1977.
 13. M. Meloun, J. Chýlková: ALIZARINOVÁ CHROMOVÁ ČERN PT SUPRA SPECIÁL: I. Příspěvek ke studiu čistoty, časové stálosti barvičky a vlivu inertních elektrolytů, Výzkumná, zpráva HS č. 76/1 s GŘ UNICHEM v rámci C-05-322-101, RAMEBAR ('76-'78), SODB, Pardubice-Rybitví, 1977.
 14. M. Meloun, J. Chýlková: ALIZARINOVÁ CHROMOVÁ ČERN PT SUPRA SPECIAL: II. Určení disociačních konstant a barevná stálost roztoku, Výzkumná zpráva HS č. 77/1 s GŘ, UNICHEM v rámci C-05-322-101, RAMEBAR ('76 - '78), SODB Pardubice-Rybitví, 1977.
 15. M. Meloun, J. Chýlková: ALIZARINOVÁ CHROMOVÁ ČERN PT SUPRA SPECIAL: III. Určení disociačních konstant a barevná stálost roztoku, Výzkumná zpráva HS č. 78/1 s GŘ, UNICHEM v rámci C-05-322-101, RAMEBAR ('76-'78), SODB Pardubice-Rybitví, 1977.
 16. M. Meloun, J. Chýlková: A. Komplexotvorné rovnováhy některých sulfoazoxinů IV., Dílčí zpráva, d. u. SPZV IV.2.1/12 ('78-79), Studium metalochromních indikatorů (odp. řeš. Kotrlý S.), VŠCHT 3/79, VŠCHT Pardubice 1979.
 17. M. Meloun, J. Chýlková: Komplexotvorné rovnováhy některých sulfoazoxinů III., Dílčí zpráva d. u. SPZV IV.2.1/12 ('80), Studium metalochromních indikatorů (odp. řeš. Kotrlý S.), VŠCHT 18/80, VŠCHT Pardubice 1980.
 18. M. Meloun, J. Chýlková: Multiparametric curve fitting a komplexotvorné rovnováhy některých sulfoazoxinů, (část A., B., a C), Zavěrečná zpráva d. u. SPZV IV.2.1/12 ('76-'80), Studium metalochromních ind., (odp. řeš. Kotrlý S.), VŠCHT 18/80, VŠCHT Pardubice 1980.
 19. M. Meloun, Z. Šmejkal: Aplikace počítače při vyhodnocování instrumentálních dat, Výzkumná zpráva HS č. 82/74/7 s GŘ UNICHEM Pardubice 1982.
 20. M. Meloun, S. Kotrlý, V. Říha: Určení disociačních konstant z potenciometrických titračních křivek Dílčí zpráva d. u. IV.3.5/03. - 05 ('83) Optimalizace instrumentálních, titračních a fotometrických metod, (odp. řešitel Kotrlý S.), výzkumný směr č. 3, VŠCHT L116, VŠCHT Pardubice 1983.
 21. M. Meloun, M. Javůrek: APLIKACE MODERNÍCH ELEKTROCHEMICKÝCH METOD A VÝPOČETNÍ TECHNIKY V ANALYTICKÉ CHEMII: (D) Tvorba a zavádění počítačových programů v oblasti spektrálních a potenciometrických metod, Výzkumná zpráva HS č. 82/74/7 s GŘ UNICHEM Pardubice 1983.
 22. M. Meloun, M. Javůrek: APLIKACE MODERNÍCH ELEKTROCHEMICKÝCH METOD A VÝPOČETNÍ TECHNIKY V ANALYTICKÉ CHEMII: (D) Polarografické stanovení zinku v barvivech výroby SODB Pardubice,Výzkumná zpráva HS č. 84/64/10d s GŘ UNICHEM Pardubice 1984.
 23. M. Meloun, M. Javůrek: APLIKACE MODERNÍCH ELEKTROCHEMICKÝCH METOD A VÝPOČETNÍ TECHNIKY V ANALYTICKÉ CHEMII: (D) Určení chemického modelu vybraných azoxinů, Výzkumná zpráva HS č. 85/29/6/c s GŘ UNICHEM Pardubice 1985.
 24. M. Meloun, M. Javůrek, J. Kouba: Zpráva o vědecko-výzkumné práci úkolu IV.3.6/02/01 Chemometrie ve stopové analýze ze období 1986, Dílčí zpráva d. u. SPZV IV.3.6/02/01 Chemometrie ve stopové analyze (odp. řeš. M. Meloun), VŠCHT Pardubice 1986.
 25. M. Meloun, M. Javůrek: APLIKACE MODERNÍCH ELEKTROCHEMICKÝCH METOD A VÝPOČETNÍ TECHNIKY V ANALYTICKÉ CHEMII: (D) Přesnost a správnost určení konstant stability, Výzkumná zpráva HS č. 86/30/6/b s GŘ UNICHEM Pardubice 1986.
 26. M. Meloun, M. Javůrek, J. Kouba: Zpráva o vědecko-výzkumné práci na úkolu IV.3.6/02/01 Chemometrie ve stopové analýze za období 1987, Dílčí zpráva d. u. SPZV IV.3.6./02/01 Chemometrie ve stopové analyze (odp. řeš. M. Meloun), VŠCHT Pardubice 1987.
 27. M. Meloun, M. Javůrek: Stanovení protonačních konstant ionexů řady OSTSORB regresní analýzou titračních dat, Výzkumná zpráva HS č. 87/30/5/c s GŘ UNICHEM, Pardubice 1987.
 28. M. Meloun, M. Javůrek, J. Militký: Zpráva o vědecko-výzkumné práci na úkolu IV.3.6/02/01 Chemometrie ve stopové analýze za období 1988, Dílčí zpráva d.u. SPZV IV.3.6/02/01, Chemometrie ve stopové analyze (odp. řeš. M. Meloun), VŠCHT Pardubice 1988.
 29. M. Meloun, M. Javůrek: Chemicky model v rovnováhách sorbentu OSTSORB, Výzkumná zpráva HS č., 88/20/5/c s GŘ UNICHEM Pardubice 1988.

Nahoru

© Milan Meloun 2024