Výuka (Teaching) 

Když lidé vyučují, sami se učí.
HOMINES, DUM DOCENT, DISCUNT.Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) Epistulae morales ad Lucilium 7, 8.
Kliknutím se fotografie zvětší na celou obrazovku. Click on this photo to enlarge it.

Analytická chemie (Analytical chemistry)  

Nabízený učební text ANALYTICKÁ CHEMIE I podává uceleně náplň přednášek o teoretických základech chemických metod analytické chemie, kvalitativní a kvantitativní analýze, doplněných o praktické aplikace. Těžiště se přesouvá do pokročilé instrumentální techniky, přesto se současná analytická chemie neobejde bez výkladů a znalostí základních analyticky důležitých rovnováh, sledování chemických reakcí, chemických rovnic a organických vzorců činidel a reagencií. ANALYTICKÁ CHEMIE II (IMA) se týká fyzikálně chemické podstaty řady přístrojových technik, vyhodnocování měření a vytěžení analytické podstaty z naměřených dat.

Více (More)»


Chemometrie I. (Chemometrics I)  

Chemometrie je chemická disciplina, která využívá matematické a statistické metody s cílem navrhnout nebo vybrat optimální měřící postup a poskytnout maximální chemickou informaci z analýzy chemických dějů", definice (1982). V Chemometrii I je probírána především interaktivní statistická analýza jednorozměrných dat, testování včetně regresní analýzy a ANOVA.

Více (More)»


Chemometrie II. (Chemometrics II)  

Ve statistické analýze vícerozměrných dat Chemometrie II je látka obsahu: Charakter vícerozměrných dat, Předúprava vícerozměrných dat, Statistické testování vícerozměrných náhodných výběrů, Analýza kovariance, Průzkumová analýza vícerozměrných dat, Metody k odhalení struktury ve znacích a objektech, Analýza hlavních komponent PCA, Faktorová analýza FA, Kanonická korelační analýza CCA, Diskriminační analýza DA, Logistická regrese LR, Shluková analýza CLU, Mapování objektů vícerozměrným škálováním MDS, Korespondenční analýza CA.

Více (More) »


Chemometrie III. (Chemometrics III)  

V kontrole a řízení jakosti Chemometrii III je látka obsahu: Pojem ztráty, Statistický model procesu, Interaktivní analýza dat, Druhy rozdělení při kontrole jakosti, Výběr vícerozměrných dat, Statistická přejímka srovnáváním, Základy regulačních diagramů, Omezení a použitelnost regulačních diagramů, Stanovení základní linie a regulačních mezí, Shewhartovy diagramy srovnáváním, Diagramy EWMA a CUSUM, Regulační diagramy pro vícerozměrná data.

Více (More) »


Metody a vzorové úlohy (Methods and Solved Study cases)  

Výpočetní metody se vzorovými příklady jsou převzaty z Kompendia ... v rozsahu kapitol: Chyby a nejistoty instrumentálních měření, průzkumová analýza jednorozměrných dat, statistická analýza jednorozměrných dat , statistická analýza vícerozměrných dat, analýza rozptylu, lineární regresní modely, korelace, nelineární regresní modely, aproximace, interpolace a vyhlazování, statistická kontrola kvality a jakosti.

Více (More)»


Licenční studium (Postgraduate License study in czech)   

Licenční studium Interaktivní statistická analýza dat v rozsahu 280 hodin v osmi týdenních soustředěních v elektronické učebně v Pardubicích je zaměřeno na zvyšování odborné úrovně pracovníků kontrolních laboratoří. Cílem celé výuky je taková počítačová analýza dat, ve které uživatel v dialogu s počítačem vyextrahuje z dat maximální množství užitečné informace. Využívá k tomu diagnostické grafy, diagramy a ověřuje současně i řadu předpokladů.

Více ARISTOTELES a GALILEO 2015 (More) »


Kurzy (Courses in czech)    

Kurzy obsahují nejdůležitější metody a techniky interaktivní statistické analýzy dat v zestručněné podobě. Jde o výběr ze tří týdenních kurzů, každý v rozsahu 35 hodin: Kurz počítačové interaktivní statistické analýzy dat, Kurz pokročilých úloh na PC, Kurz grafického editoru ORIGIN.

Více (More)»

Nahoru

© Milan Meloun 2024