Publikace (Publishing activity)    

To, že znáš svoji věc je nic, když to nevědí druzí.              SCIRE TUUM NIHIL EST, NISI TE SCIRE HOC SCIAT ALTER.  Aulus Flaccus Persius (4. 12. 34 – 23. 11. 62 n. l.) Saturae I, 27

Kompendium... (Compendium ...)    

Sbírka 1750 počítačových úloh s daty a výsledky názvu Kompendium statistického zpracování dat, Metody a řešené úlohy včetně CD, Nakladatelství Academia Praha 2002 a 2006, Karolinum Praha 2013.  Collection of 1750 computer problems,  tasks and cases with dates and results of the title Compendium of statistical data treatment, and problem solving methods, including CD, Publishing Academia Prague 2002 and 2006, Karolinum Prague 2013.

Více (Continue) »

Původní práce (Original papers)     

Seznam a separáty původních prací.  List and reprints of original papers.

Více (Continue) »

Vlastní knihy (Own books)    

Přehled vlastních knih.  Survey of own books.

Více (Continue...) »

Prézentace na konferencích (Conferences)    

Přehled prezentací na konferencích.  Overview presentations at conferences.

Více (Continue...) »

Patenty a výzkumné zprávy (Patents and research reports)    

Přehled patentů, autorských osvědčení a výzkumných prací.  Patents and author's certificates and research work.

Více (Continue...) »

Citace ostatními (Citation index)   

Přehled citačního indexu.  Summary citation index.

Více (Continue...) »

Nahoru

© Milan Meloun 2023