Výzkum (Research)   

Trojí cestou můžeme dojíti k poznání: za prvé cestou přemýšlení, ta je nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, ta je nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, ta je nejtěžší.
Konfucius (552 / 551 př. n. l., Qufu v čínském státě Lu, - Šan-tung 479 př. n. l.)

Výzkumné projekty (Research projects)    

Přehled grantových projektů, Ph.D. dizertací, diplomových prácí a diplomových prácí v licenčním studiu. Overview of grant projects, Ph.D. dissertations, theses and diploma works in the licensing study.

Více (More) »

Tvorba chemického modelu (Chemical model building)   

Experimentální technika, Software. Rovnováhy v roztocích řešené počítačovou analýzou chemického modelu jsou předmětem řady publikací v bloku Publikace. Experimental Technology, Software. Equilibria in solutions with computer analysis of the chemical model are subject to a number of publications in the block Publications.

Více (More) »

Pístová mikrobyreta (Piston microburette)  

Pístová mikrobyreta pro zvláště přesné dávkování anorganických agresivních roztoků (1M NaOH, 1M HCI, atd.) nebo rozličných organických rozpouštědel obsahuje v soupravě různé pístové nástavce celkového objemu 250, 500, 1250, 2500 a 5000 mikrolitrů. Směrodatná odchylka dávkovaného objemu je menší než 0.02%. Piston Microburette for particularly precise dosage of aggressive inorganic solutions (1M NaOH, 1M HCl, etc.), or various organic solvents in the kit contains different piston attachment of a total volume of 250, 500, 1250, 2500 and 5000 microliters. The standard deviation of volume dispensed is less than 0.02%.

Více (More) »

Nahoru

© Milan Meloun 2023