Prof. RNDr. MILAN MELOUN, DrSc.   

Krédo: Ten kdo chce vystoupit na jevišti, musí přinést něco nového. QUI IN SCAENAM PROVENI, NOVO MODO NOVUM ALIQUID INVENTUM AFFERRE ADDECET .T. M. Plautus: Pseudolus 568.
Životopis: 1943 narozen ve Štokách,
1960-1965 studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno, zakončeno státní zkouškou z chemie v oboru “Teoretická a fyzikální chemie” s titulem promovaný chemik,
1965-1968 asistent, KAlCh, VŠCHT Pardubice,
1968-1990 odborný asistent, KAlCh, VŠCHT Pardubice,
1973 obhájil kandidátskou disertační práci (CSc.), KAlCh, VŠCHT Pardubice,
1975 obhájil rigorózní disertační práci (RNDr.), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha,
1990 jmenován doktorem chemických věd (DrSc.) Praha,
1990 jmenován docentem analytické chemie (habilitace), VŠCHT Pardubice,
1994 jmenován profesorem analytické chemie KAlCh, VŠCHT Pardubice,
Manželka: PhDr. Helena Melounová
 Synové:

MUDr. Martin Meloun (1972), obvodní lékař Pardubice Palackého

Ing. Ivan Meloun (1975), ředitel útvaru akvizičního financování ČSOB Praha

Stáže: 1979-1981 hostující profesor na College of Science, University of Baghdad, Iraq. Vyučoval statistické zpracování experimentálních dat v chemii, instrumentální metody analytické chemie, programování a tvorba algoritmů,
1987 přednáškové turné na Ústavu kybernetiky a chemie, Estonské akademie věd v Tallinnu
1984-1989 pětiletá spolupráce a každoroční přednáškové turné na Univerzitě F. Schillera, Jena, Německo
1988, 1989 opakovaný semestrální pobyt jako hostující profesor na Department of Inorganic Chemistry, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden,
Zařazení: profesor analytické chemie na Katedře analytické chemie, CHTF, Univerzity Pardubice, 532 10 Pardubice
Ocenění: Tvůrčí prémie Českého literárního fondu za rok 1992 v sekci vědecké a odborné literatury udělena za knihu M. Meloun, J. Militký: "CHEMOMETRIE - Zpracování experimentálních dat na IBM PC", SNTL Praha 1991,
Další: Tajemník sekce Chemometrie při České společnosti chemické.
Člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací z analytické chemie (DrSc).
Recenzent odborných článků pro časopisy Talanta, Anal. Chim. Acta, Collection CCC, Chemické Listy, Acta Metallurgica Slovaca, Chemical Papers (Chemické Zvěsti).
Člen ediční rady časopisu Talanta a Anal. Chim Acta.
Zájmy: Amatérská fotografie, opery a vážná hudba.
Reference: KDO JE KDO 91/92, Česká republika, I. díl, str. 600, Nakladatelství KDO JE KDO, Praha 1991, ISBN 80-901103-0-4.
KDO JE KDO v České republice 94/95, str. 360, Nakladatelství Modrý jezdec s. r. o., Praha 1994, ISBN 80-901631-2-2.
KDO JE KDO v České republice na přelomu 20, století, str. 382, Naklad. Agentura KDO JE KDO, Praha 1998, ISBN 80-902586-0-3.

Nahoru

© Milan Meloun 2024