Doporučené knihy (Books)

Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná. Má se číst mnoho, nikoliv mnohé.

NULLUS EST LIBER TAM MALUS, UT NON ALIQUA PARTE PROSIT. MULTUM LEGENDUM EST, NON MULTA.

Gaius Caecilius Secundus Plinius (61 – 114 n. l.), Epistulae III, 5 (10)

 

A. CHEMOMETRIE

Počítačové metody ke statistickému zpracování experimentálnich dat,

(Computer-Assisted Methods to the Statistical Treatment of Experimental Data)

Zvětši si každý obal knihy kliknutím. Click on an each book face.

 

M. Meloun, J. Militký, M. Hil: Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2011, 2. vydání, ISBN 978-80-200-2071-0, včetně DVD s databazí dat řešených úloh, 755 stran. 1. lektorský posudek-Goebel, 2. lektorský posudek-Stárka.
M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, Karolinum Praha 2012, 3. vydání, včetně DVD s databazí dat 1700, 985 stran. 1. lektorský posudek - Drápela. 2. lektorský posudek - Hendl.
M. Meloun, J. Militký: Interaktivní statistická analýza dat, Karolinum Praha 2012, 4. vydání, včetně DVD s databazí dat 1700, 955 stran. 1. lektorský posudek - Ocelka. 2. lektorský posudek - Said.
M. Meloun, J. Militký: Statistical Data Analysis, A Practical Guide with 1250 Exercises and Answer key on CD , Woodhead Publishing India, 2011, 1600 pages, ISBN: 978-93-80308-11-1, Pirátská kopie v PDF.
M. Meloun, J. Militký,M. Hill: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2005, 436 stran, Lektorský posudek - Goebel.
M. Meloun, J. Militký : KOMPENDIUM STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT, Metody a řešené úlohy včetně CD, Academia Praha 2006, 985 stran, ISBN 80-200-1396-2.
../foto/kompen.jpeg M. Meloun, J. Militký : KOMPENDIUM STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT, Metody a řešené úlohy včetně CD, Academia Praha 2002, 766 stran, ISBN 80-200-1008-4.(zde je cela kniha dostupná jako hypertext v ADOBE ACROBAT READER). Recenze dvou lektorů - Goebel a Balcarek.
M. Meloun, J. Militký : STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT - v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších oborech přírodních, technických a společenských věd, EAST PUBLISHING Praha, 1998, 840 stran, ISBN 80-7219-003-2. Rozšířené a přepracované vydání ACADEMIA Praha 2004, 980 stran, ISBN 80-200-1254-0. Skenovaný text v PDF.
../foto/mel01.jpg (144343 bytes) M. Meloun, J. Militký : STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT - v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších oborech přírodních, technických a společenských věd, PLUS Praha 1994, 1995(dotisk), 840 stran, ISBN 80-85297-56-6.
../foto/mel08.jpg (57487 bytes) M. Meloun, J. Militký : STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT - v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších oborech přírodních, technických a společenských věd, PLUS Praha, 1994, 1994, 1995 (dotisk), 840 stran, ISBN 80-85297-56-6.
M. Meloun, J. Militký : STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT - Sbírka úloh, Univerzita Pardubice 1996 (1. vydání 1000 ks), 308 stran, ISBN 80-7194-075-5.
../foto/mel09.jpg (83024 bytes) M. Meloun, J. Militký , M. Forina: CHEMOMETRICS FOR ANALYTICAL CHEMISTRY: Volume 1: PC-Aided Statistical Data Analysis, Ellis Horwood, Chichester 1992, 330 stran, ISBN 0-13-126376-5. Text in *.pdf.
../foto/mel10.jpg (82682 bytes) M. Meloun, J. Militký , M. Forina: CHEMOMETRICS FOR ANALYTICAL CHEMISTRY. Volume 2: PC-Aided Regression and Related Methods, Ellis Horwood, Chichester 1994, ISBN 0-13-123788-7. Text in *.pdf.
../foto/mel07.jpg (76835 bytes) M. Meloun, J. Militký : CHEMOMETRIE - Zpracování experimentálních dat na IBM PC, SNTL, Praha 1991, 384 stran, ISBN 80-03-00462-4.
mel23.jpg (37362 bytes) M. Meloun, M. Javůrek: CHEMOMETRIE - I. díl Aplikace počítačů v analytické a fyzikální chemii, (skriptum pro základní studium), Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice 1986, 290 stran, čislo vydání 55-706-86.
mel26.jpg (27279 bytes) M. Meloun, J. Militký , M. Javůrek: CHEMOMETRIE - II. díl Aplikace počítačů v analytické a fyzikální chemii, (skriptum pro postgraduální studium), Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice 1988, 322 stran
mel14.jpg (26806 bytes) M. Meloun, J. Militký , M. Javůrek: CHEMOMETRIE - II. díl Aplikace počítačů v analytické a fyzikální chemii, (skriptum pro postgraduální studium), Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice 1991, 322 stran.
mel15.jpg (35249 bytes) M. Meloun, J. Militký : CHEMOMETRIE - III. díl Vícerozměrná data a ANOVA, (skriptum pro postgraduální studium), Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice 1990, 240 stran.
mel16.jpg (38901 bytes) M. Meloun, J. Militký : CHEMOMETRIE - IV. díl Interaktivní tvorba modelu na IBM PC, (skriptum pro postgraduální studium), Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice 1988, 438 stran.
mel17.jpg (35484 bytes) M. Meloun, J. Militký : CHEMOMETRIE - V. díl Interaktivní tvorba chemického modelu na IBM PC, (skriptum pro postgraduální studium), Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice 1988, 344 stran.
mel20.jpg (38473 bytes) M. Meloun, J. Militký : ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT NA IBM-PC - díl I/A, (1. vydání) 1. díl učebnice k programu ADSTAT: Chyby instr. měření, Průzkumová analýza dat, Analýza jednorozměrných dat, FINISH Pardubice 1992, 261 stran, ISBN 80-85340-18-6.
mel19.jpg (36324 bytes) M. Meloun, J. Militký : ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT NA IBM-PC - díl I/B, (1. vydání) 2. díl učebnice k programu ADSTAT: Statistická analýza vícerozměrných dat, ANOVA, FINISH Pardubice 1992, 120 stran, ISBN 80-85340-18-6.
mel18.jpg (34486 bytes) M. Meloun, J. Militký : ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT NA IBM-PC - díl II/A, (1. vydání) 3. díl učebnice k programu ADSTAT: Linearní regresní modely, Kalibrace, FINISH Pardubice 1992, 262 stran, ISBN 80-85340-18-6.
mel21.jpg (34827 bytes) M. Meloun, J. Militký : ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT NA IBM-PC - díl II/B, (1. vydání) 4. díl učebnice k programu ADSTAT:: Korelace, Nelineární regresní modely, Interpolace, Aproximace, FINISH Pardubice 1992, 285 stran, ISBN 80-85340-18-6.
mel12.jpg (60546 bytes) M. Meloun: CHEMOMETRICS IN INSTRUMENTAL LABORATORY (95 stran) v knize J. Churáček (Ed.) Advanced Instrumental Methods of Chemical Analysis, Ellis Horwood, Chichester 1993, ISBN 0-13-913195-7 a Academia Praha 1993, ISBN 80-200-0424-6.
mel27.jpg (22641 bytes) M. Meloun, K. Eckschlager: CHEMOMETRIE - Zpracování analytických výsledků v knize F. Vláčil a kol. Přiklady z chemické a instrumentalní analýzy, 4. přepracované vydání v SNTL a 1. vydání v INFORMATORIUM Praha 1991, ISBN 80-85427-04-4.

B. EQUILIBRIA

Monografie k výpočtům rovnovah v roztocích (Books to the Solution Equilibria Computation)

mel02.jpg (85093 bytes) M. Meloun, J. Havel, E. Högfeldt: COMPUTATION OF SOLUTION EQUILIBRIA- A Guide to Methods in Potentiometry, Extraction and Spectrophotometry, Ellis Horwood, Chichester 1988, 297 pages, ISBN 0-7458-0201-X.
mel03.jpg (53092 bytes) M. Meloun, J. Havel: COMPUTATION OF SOLUTION EQUILIBRIA - Part 1. Spectrophotometry, Folia Fac. Sci. Nat., Univ. Purkynianae Brunensis, Brno 1984.
mel05.jpg (49049 bytes) M. Meloun, J. Havel: COMPUTATION OF SOLUTION EQUILIBRIA - Part 2. Potentiometry, Folia Fac. Sci. Nat., Univ. Purkynianae Brunensis, Brno 1985.
mel13.jpg (95543 bytes) J. Havel, M. Meloun: Strategies for Solution Equilibria Studies with Specific Reference to Spectrophotometry (p. 19 - 39) in D. J. Leggett (Ed.) Computational Methods for the Determination of Formation Constants, Plenum Press, New York 1985, ISBN 0-306-41957-2
mel13.jpg (95543 bytes) J. Havel, M. Meloun: General Computer Programs for the Determination of Formation Constants from Various Types of Data (p. 221 - 289), in D. J. Leggett (Ed.) Computational Methods for the Determination of Formation Constants, Plenum Press, New York 1985, ISBN 0-306-41957-2.
mel22.jpg (39415 bytes) M. Meloun, J. Militký: CHEMOMETRIE - V. díl Interaktivní tvorba chemického modelu na IBM PC, (skriptum pro postgraduální studium), Vys. Šk. Chemickotechnol., Pardubice 1988, 344 stran.

Nahoru

© Milan Meloun 2024