Metody a vzorové úlohy (Kompendium...)    

Kdo by pochyboval, ze v životě je nejkrásnější pořádek a řád ?  QUIS ENIM DUBITET NIHIL ESSE PULCHRIUS IN OMNI RATIONE VITAE DISPOSITIONE ATQUE ORDINE?  Lucius Iunius Moderatus Columella (1. stol. n. l.), De re rustica XII, 2 (4).

1. CHYBY A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

2. PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT

3. STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT

4. STATISTICKÁ ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT

5. ANALÝZA ROZPTYLU

6. LINEARNÍ REGRESNÍ MODELY

7. KORELACE

8. NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY

9. APROXIMACE, INTERPOLACE A VYHLAZOVÁNÍ

10. STATISTICKÁ KONTROLA KVALITY A JAKOSTI

Semestrální práce studentů

Back to Top

© Milan Meloun 2024