Vzory semestrálních prací z ARISTOTELES (Samples of Study cases in czech)      

 

I ta nejsnadnější věc se ti bude zdát obtížnou, budeš-li ji dělat nerad.
NULLA EST TAM FACILIS RES, QUIN DIFFICILIS SIEST, QUAM INVITUS FACIAS.
Afer Publius Terentius (kol. 190 př.n.l. - 159 př.n.l.) Heautontimorumenos. 805

 U semestrálních prací tvořivého charakteru jsou uvedeny vzory studentů z minulých let licenčního studia.

1.1 Využití tabulkového procesoru Excel jako laboratorního deník

1.2 Statistická analýza jednorozměrných dat

1.3 Power Point

2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

2.2 Kalibrace a limity její přesnosti

2.4 Grafický editor Origin 9.1

3.1 Matematické principy analýzy vícerozměrných dat

3.2 Metody s latentními proměnnými a klasifikační metody

3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

3.4 Počítačová analýza vícerozměrných dat

4.3 Zpracování velkých objemů dat, práce s databázemi

4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek

4.5 Plánování pokusu

Závěr: Závěrečná diplomová práce

 • 1. student
  2. student
  3. student
  4. student
  5. student
  6. student
  7. student
  8. student
  9. student
  10. student

 

Nahoru

© Milan Meloun 2024