Kurz grafického editoru ORIGIN

Ničemu nemůžeme bez příkladu správně vyučovat, ani se naučit.
NIHIL RECTE SINE EXEMPLO DOCETUR, AUT DISCITUR.
Lucius Iunius Moderatus Columella (1. stol.) De re rustica XI, 1, 4.

Motto: Po hodině teorie následuje vždy hodina praktických cvičení na počítači.

Termín nejbližšího kurzu 30330/45/VZXXXXX: XX. - XX. XX 2018

Zaplatit na číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: XXXXX

Termíny: Každoročně vždy v měsících únoru, červnu a září (dotažte se na termín nejbližšího kurzu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Místo: Elektronická učebna S04, UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 573, 532 10 Pardubice

Organizátor: Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 53210 Pardubice,

Telefon: 466037026, Fax: 466037068, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cena: 8.000,- Kč (DPH 0%), ale neobsahuje ubytování a stravu.

Popis kurzu

Zaměření kurzu: třídenní intenzivní kurz základů grafického zpracování experimentálních dat.
Určení kurzu: pro pracovníky kontrolních laboratoří OHS, OTK, OKŘJ, dále zdravotnických, veterinárních a vodo-hospodářských laboratoří, potravinářské a zemědělské inspekce, chemických, potravinářských, farmaceutických a zemědělských výrob. Pro pracovníky kontroly životního prostředí všech odvětví průmyslu, energetiky a zemědělství, pro technology, pracovníky řízení jakosti, a především pro vedoucí pracovníky.
Charakteristika kurzu: Výuka vychází z nulového bodu čili nepředpokládá nějaké předběžné znalosti práce na počítači či statistiky. Po hodině přednášek následuje vždy procvičování praktických úloh na osobním počítači (naše osvědčená "škola hrou").
Odborná garance a přednášející v kurzu: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Univerzita Pardubice, Ing. Zuzana Ferenčíková, Univerzita Pardubice
Osvědčení o kurzu: po absolvování kurzu obdrží každý účastník kurz univerzitní osvědčení
Každodenní rozvrh v kurzu:
08.00 - 11.50 Přednášky a cvičení na PC.
11.50 - 13.00 Oběd v jídelně univerzity.
13.00 - 15.50 Přednášky a cvičení na PC.
09.45 - 10.00, 14.45 - 15.00 Přestávka na kávu, čaj.
 

Literatura, tutoriál (Klikněte a stáhněte si k tisku)

Tutoriál Origin 8.5 (Z. Ferenčíková)

 

Organizační informace

1. Místo konání: elektronická učebna S04, budova Univerzity, Studentská 573, 53210 Pardubice. Elektronická učebna má pouze 28 míst u počítačů.

2. Přihlašování do kurzu: na základě vyplněné přihlášky do kurzu odešleme fakturu splatnou před zahájením kurzu

3. Doprava: z vlakového nádraží v Pardubicích trolejbusy a autobusy směrem do centra, vystoupit na stanici Polabiny, Hradecká

4. Ubytování: hotely města Pardubic nebo vysokoškolské koleje. Hotel si zaplatí každý v recepci sám.

5. Obědy a snídaně: snídaně v restauraci hotelu jsou součástí ubytování. Obědy nabízíme v univerzitní menze nebo v přilehlé restauraci v přízemí pod recepcí fakulty chemicko- technologické za hotové peníze.

6. Účastníci ze Slovenské republiky: platí také v českých korunách, platbou ze Slovenska dle kurzu pro den převodu.

7. Odhlášení a náhrada: v případě nutnosti (nemoci, naléhavých služebních povinností, atd.) je výhodnější vyslat náhradníka, jinak se platí vysoké storno poplatky.

Sylabus kurzu a obsah úloh

1. Možnosti a zaměření grafického editoru

2. Menu Originu: základní menu, panely nástrojů, správce projektu

3. Přizpůsobení prostředí vlastním potřebám: aktivace lišt nástrojů, přesun lišt

4. Tvorba projektu: nový projekt, přidání sloupců, změna atributů a formátu sloupců

5. Načítání dat: kopírováním, importem přímo, pomocí průzkumníka, nastavení fitru pro import dat

6. Práce s daty ve sloupcích: úprava, třídění, výpočty

7. Tvorba grafu: z jednoho pracovního listu, z více pracovních listů, z výběru dat

8. Práce s grafem: editace vzhledu, barva čar, síla čar, fonty popisů, barva popisů, maskování dat v grafu, odstranění špatných dat

9. Tvorba vícevrstvého grafu: z grafu jednovrstvého přidáním vrstvy, přímo z pracovního listu, spřažení os grafu, přidávání dat do nové vrstvy, propojování vrstev

10. Práce s MS Excel v prostředí Originu: otevření pracovního sešitu, tvorba grafu přímo z pracovního sešitu MS Excel, uložení pracovního sešitu

11. Tvorba 3D grafů: konverze dat z pracovního listu do matice, výběr způsobu konverze, editace 3D grafu

12. Šablony: význam, tvorba a aplikace šablon

13. Styly: význam, tvorba a aplikace stylu

14. Témata: vlastní a systémová témata, tvorba a aplikace

15. Lineární a nelineární regrese: seznámení s databázemi předprogramovanými funkcí, práce s dialogovým oknem nelineární regrese

16. Nelineární regrese: tvorba vlastního modelu, zobrazení výsledků, úprava tabulek

17. Výpočet plochy pod křivkou: Základní linie z datového souboru, vyznačení pat píku, vlastní výpočet plochy

18. Tvorba posteru v Originu: vkládání grafů, obrázků, textových polí, tabulek

19. Export grafu a posteru: typy formát pro export

 

 Slidy lekcí výuky (M. Meloun Origin 9):

Data pro Origin

Data

3d-data spektrálních responzních ploch

Zkouška

 

1. lekce: Import dat ASCII a 2D-grafy:

0100 Hierarchie objektů Origin-pojmy

0200 Otevření různých oken

0700 Import dat ASCII

0501 Zobrazení dat z více listů

 

2. lekce: Import dat z Excelu:

0800 Import dat z Excelu

0502 Spojnicové 2D-grafy

 

3. lekce: 3D-grafy a úprava grafu:

0601 Úprava vzhledu grafu

0602 Témata

0508 3D-grafy

 

4. lekce: Úprava vzhledu grafu:

0603 Barva v grafu

0604 Přidání odebrání a změny pořadí křivek v grafu

0605 Vrstvy

0606 Zarážky v grafu (Ticks)

 

5. lekce: Multi Axis Multi Panel:

0504 Více-osové grafy na více panelech

 

6. lekce: Sloupcové a koláčové g, Konturový g, Polární g,:

0503 Sloupcové a koláčové grafy

0505 Konturový (obrysový) graf

0507 Polární graf

 

7. lekce: Vektorový g, Vodopádový g, Specielní g:

0509 2D- a 3D-Vektorový graf

0510 Ternární graf

0511 Vodopádový graf s dvojím barevným mapováním hodnot os Y a Z

0512 Speciální grafy

 

8. lekce: Rutiny:

0301 Rutiny analýzy dat9. lekce: Analýza šablonou a tématem:

0306 Analýza šablonou

0307 Analýza tématem

0308 Zpracování výběru

0506 EDA ve statistické analýze dat

 

 

 

10. lekce: Statistické metody (Přehled metod):

0400 Statistická analýza dat

 

 

 

11. lekce: Zpracování signálu:

 

0303 Zpracování signálu

 

0304 Analýza píku

 

0305 Manipulace s daty

 

12. lekce Pokročilá regresní analýza

 

0302 Prokládání křivkou v nelineární regresi (Curve fitting)

 

 

13. lekce Pokročilá zobrazení dat:

1201 Datový filtr

1202 Vyplněné 3D-povrchové grafy

1203 Parametrický povrch s barevnou mapou

1204 Barevná mapa sekundární matice

1205 Rozptylová matice

1206 IIR filtr

 

 

Přihlášku do nejbližšího kurzu napište dle tohoto vzoru a odešlete co nejdříve. Na základě Vaší přihlášky obdržíte fakturu a po jejím zaplacení budete zařazen do kurzu.

Přihlášky lze vyplňovat a odesílat v průběhu celého roku, kurzy se naplňují průběžně.

Pozor! Bez zaplacení faktury nelze zařadit účastníka do kurzu.

Přihláška do Intenzivního třídenního kurzu

grafického editoru ORIGIN 9

Přihlašuji se do kurzu ORIGIN za 8.000,- Kč.

Účastník (tituly, jméno, příjmení):...........................................................................................

Organizace (název, adresa, PSČ): ..........................................................................................

IČO: .........................DIČ: ....................... Pracovní zařazení: .............................................

Telefon (včetně směru): ............................. Fax (včetně směru): ............................................

E-mail: ..................................................... Bydliště (adresa včetně PSČ a telefonu): ...............

............................................................................................................................................

Podpis odpovědného pracovníka a razítko organizace: ......................... Datum:.................

Nahoru

© Milan Meloun 2024