Roztříděná databáze z knihy Kompendium .... (Datasets from Kompendium ....)    

Published in: M. Meloun, J. Militký : KOMPENDIUM STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT, Metody a řešené úlohy včetně CD, PDF, Academia Praha 2002, 766 stran.

Zkušenost v oborech různých tak dala umění vzniknout, na cestu příklad svítil.
PER VARIOUS USUS ARTEM EXPERIENTA FECIT, EXEMPLO MONSTRANTE VIAM.
Manilius Marcus (Astronomica I, 61)

Dokumenty jsou ve formátu Adobe Acrobat: ADOBE ACROBAT READER (Freeware).

1. CHYBY A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ
1.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
2. PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT
2.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
2.2 Biochem. (B2.xls)
2.3 Chem. (C2.xls)
2.4 Environment. (E2.xls)
2.5 Hutě, Metal. (H2.xls)
2.6 Sociolog. (S2.xls)
3. STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT
3.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
3.2 Biochem. (B3.xls)
3.3 Chem. (C3.xls)
3.4 Environment. (E3.xls)
3.5 Hutě, Metal. (H3.xls)
3.6 Sociolog. (S3.xls)
4. STATISTICKÁ ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT
4.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
4.2 Biochem. (B4.xls)
4.3 Chem. (C4.xls)
4.4 Environment. (E4.xls)
4.5 Hutě, Metal. (H4.xls)
4.6 Sociolog. (S4.xls)
4.7 Vícerozměrná kalibrace-Input (K4.xls)
5. ANALÝZA ROZPTYLU
5.1 Input (*.PDF):tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
5.2 Biochem. (B5.xls)
5.3 Chem. (C5.xls)
5.4 Environment. (E5.xls)
5.5 Hutě, Metal. (H5.xls)
5.6 Sociolog. (S5.xls)
6. JEDNOROZMĚRNÉ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY
6.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
6.2 VALIDACE NOVÉ ANALYTICKÉ METODY: Input (V6.xls)
6.3 JEDNODUCHÉ LINEARNÍ REGRESNÍ MODELY: Input (J6.xls)
6.4 POLYNOMICKÉ REGRESNÍ MODELY: Input (L6.xls)
6.5 VÍCEROZMĚRNÉ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY: Input (M6.xls)
6.6 KALIBRACE: Input (K6.xls)
7. KORELACE
7.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
7.2 Biochem. (B7.xls)
7.3 Chem. (C7.xls)
7.4 Environment. (E7.xls)
7.5 Hutě, Metal. (H7.xls)
7.6 Sociolog. (S7.xls)
8. NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY
8.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
8.2 Biochem. (B8.xls)
8.3 Chem. (C8.xls)
8.4 Environment. (E8.xls)
8.5 Hutě, Metal. (H8.xls)
8.6 Sociolog. (S8*.xls)
9. APROXIMACE, INTERPOLACE A VYHLAZOVÁNÍ
9.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
9.2 Chem. (C9.xls)
9.3 Sociolog. (S9.xls)
10. STATISTICKÁ KONTROLA KVALITY A JAKOSTI
10.1 Input (*.PDF): tabulkový výpis databáze všech úloh této kapitoly
10.2 Chem. (C10.xls)

Nahoru

© Milan Meloun 2021