Slidy seminářů analytické chemie (IMA)  

U 120 minutové písemné zkoušky se především hodnotí a bodově posuzuje úroveň písemného zpracování (rovnice a zákony, odvození vztahů, výtvarná a odborná úroveň grafů a diagramů, počet požadovaných demonstračních příkladů, kvalita požadovaného vysvětlení, přesvědčivost argumentů o znalosti látky).

Nahoru

© Milan Meloun 2022