Plán studia ARISTOTELES, GALILEO   

(Předmět, Počet hodin, Otázky zkoušky značí zkoušku z předmětu, Vyučující)

1. semestr (70 hodin):

1.1 Využití tabulkového procesoru Excel 21, Otázky zkoušky 1.1 S. Šimonová
1.2 Statistická analýza jednorozměrných dat 24, Otázky zkoušky 1.2 M. Meloun
1.3 Prezentace své přednášky v Power-Pointu 11, Otázky zkoušky 1.3 H. Jonášová
1.4 ANOVA a Zákon propagace chyb u jednorozměrných dat 14, Otázky zkoušky 1.4 M. Meloun

2. semestr (70 hodin):

2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat 28, Otázky zkoušky 2.1 M. Meloun
2.2 Kalibrace a limity její přesnosti 7, Otázky zkoušky 2.2 M. Meloun
2.3 Lidský činitel a osobnost manažera v zabezpečování jakosti 14, Není zkouška P. Klamta
2.4 Tvorba grafů a diagramů v ORIGIN 14, Otázky zkoušky 2.4 M. Meloun
2.5 Faktory ovlivňující jakosta kvalitu 7, Otázky zkoušky 2.5 A. Krejčová

3. semestr (70 hodin):

3.1Matematické principy vícerozměrných metody statistické analýzy (Slidy 1., slidy2., slidy 3., slidy 4., slidy 5. test)

7, Otázky zkoušky 3.1 J. Militký
3.2 Metody s latentními proměnnými a klasifikační metody 14, Otázky zkoušky 3.2 O. Pytela
3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat 14, Otázky zkoušky 3.3 J. Militký/ M. Meloun
3.4 Počítačová analýza vícerozměrných dat 21, Otázky zkoušky 3.4 M. Meloun
3.5 Vícerozměrné prediktivní metody a neuronové sítě 14, Otázky zkoušky 3.5 K. Kupka

4. semestr (70 hodin):

4.1 Tvorba vlastních internetových stránek 14, Vlastní stránky k bodovému posouzení lektora. L. Čegan

4.2 Počítačová rešerše a služby na Internetu

7, K využití u závěrečné práce k posouzení oponenta B. Jankovská
4.3 Zpracování velkých objemů dat, práce s databázemi 14, Otázky zkoušky 4.3 S. Šimonová
4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek 21, Otázky zkoušky 4.4 J. Militký
14, Otázky zkoušky 4.5 T. Syrový

Závěr licenčního studia:

Z1. Seminář k závěrečné práci (konzultace u každého vyučujícího) 10 hod./student vyučující
Z2. Závěrečná práce (individuálně pod vedením konzultanta)    
Z3. Obhajoba závěrečné práce    

 

Nahoru

© Milan Meloun 2023