Diplomky a absolventi LS     

A. Přehled licenčního studia chemometrie od 1988 dodnes

1. licenční studium, Pardubice 1988 - 1990
2. licenční studium, Pardubice 1990 - 1992
3. licenční studium, Pardubice 1993 - 1995
4. licenční studium 94/4, Pardubice 1994 - 1996
5. licenční studium 95/3, Pardubice 1995 - 1997
6. licenční studium 86013, Pardubice 1997 - 1999
7. licenční studium 88006, Pardubice 1998 - 2000
8. licenční studium 88002, Pardubice 1999 - 2001
9. licenční studium 310003, Pardubice 2001 - 2003
10. licenční studium 310003, Pardubice 2004 - 2007
11. licenční studium 310003, Pardubice 2006 - 2008
12. licenční studium 380001, Pardubice, 2007-2010
13. licenční studium 390002, Pardubice, 2009-2011

14. licenční studium 330001 ARISTOTELES-2012, Pardubice, 2012-2015

15. licenční studium 350010 GALILEO-2015, Pardubice, 2015-2017

 

B. Přehled licenčního studia separačních metod (včetně chemometrie)

1. licenční studium, Pardubice 1988 - 1990: Analytická separace látek
2. licenční studium, Pardubice 1991 - 1993: Identifikace a stanovení cizorodých láte, toxikologicky významných látek v materiálu a prostředí
3. licenční studium, Pardubice 1995 - 1996: Management systému jakosti, správná analytická praxe a instrumentace v kontrolní laboratoři
4. licenční studium, Pardubice 1998 - 1999: Management systému jakosti, správná analytická praxe a instrumentace v kontrolní laboratoři
5. licenční studium, Pardubice 2000 - 2003: Management systému jakosti, správná analytická praxe a instrumentace v kontrolní laboratoři

C. Absolventi licenčního studia chemometrie

1. licenční studium, Pardubice 1988 - 1990

1. RNDr. Slávka Grohová-Lehotská: Kalibrácia ve spektrofotometrických meraniách, školitel: Ing. Helena Pechová, CSc.
2. RNDr. Miloslav Foltin, CSc.: Statistické spracovanie dát v HPLC, školitel: Doc. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
3. Ing. Jaroslav Kroutil:Statistické zpracování dat z atomové absorpční spektrometrie, školitel: Doc. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
4. Ing. Janka Morávková:Stanovení vlivu příměsí olejů IPM-10 a VNIINP50-104F na spektrofotometrickou analýzu ketonů, školitel: Ing. Milan Javůrek, CSc.
5. Ing. Petr Homola:Charakterizace ropných látek ve vodách pomocí metod pattern recognition, školitel: Doc. Ing. Oldřich Pytela, CSc.
6. Ing. Mojmír Špaček:Zpracování výsledků atestačních analýz referenčních skel, školitel: Doc. Ing. Oldřich Pytela, CSc.
7. Ing. Iveta Mílková:Hledání modelu empirických závislostí při studiu Luisových basických stupnic, školitel: Doc. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
8. Ing. Mojmír Motyčka:Analýza funkčních závislostí mezi sledovanými vlastnostmi polystyrenů, školitel: RNDr. Ludmila Machačová, CSc.,
9. Ing. Miroslav Majerík:Stanovenie čísla kyslosti klasickou, fotometrickou a potenciometrickou titráciou, školitel: Ing. Milan Javůrek, CSc.
10. Ing. František Blahovec: Zhodnocení metody stanovení Fe ve vzorcích sklářského písku fotometricky s dipyridylem, školitel: Doc. Ing. Jiří Militký, CSc.,
11. Ing. Michal Bartoš:Objektivní měření barevnosti - optimalizace experimentálního postupu výpočtu, školitel: Doc. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
12. Ing. Anna Krejčová: Měření velikosti částic metodou Fraunhoferovy difrakce, školitel: Doc. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
13. Ing. Josef Navrátil: Filtrace experimentálních dat, školitel: Ing. Milan Javůrek, CSc.

2. licenční studium, Pardubice 1990 - 1992

1. Ing. Zdeňka Bednářová, VCHZ Synthesia, Pardubice, Semtín: Stanovení obsahu 2-kyan-4-nitroanilinu v technickém produktu metodou HPLC a statistické srovnání s metodou diazotační, školitel: Doc. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
2. Ing. Pavla Halfarová, MCHZ, a. s., Ostrava: Statistické zpracování údajů o expedici rezolu FX 303, školitel: Doc. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
3. Ing. Miloslav Prchal, MCHZ, a. s., Ostrava:
4. Ing. Irena Vavrečková, MCHZ, a. s., Ostrava: Vliv analytické metody a přesnosti práce laboranta na výsledek analýzy kyseliny šťavelové. Vliv dusíku a železa na obsah kyseliny šťavelové, školitel: Doc. Ing. Oldřich Pytela, CSc.

3. licenční studium, Pardubice 1993 - 1995

1. Ing. Ján Bučkuliak: Vyhodnotenie medzilaboratornych testov v analýze vod, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
2. Ing. Pavel Forint, DIAMO, Stráž pod Ralskem: Vyhodnocení ekologických dat metodami vícerozměrné statistické analýzy, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
3. Ing. Eduard Swätý, TŽ, a. s., Třinec: Validace vybraných parametrů v optické emisní spektrometrii, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
4. RNDr. Aleš Vrána, Galena, Opava: Plánování experimentu při vývoji a validaci biotechnologického produktu, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,

4. licenční studium 94/4, Pardubice 1994 - 1996

1. Helena Hájková, prom. chem., MEGA, Stráž pod Ralskem: Audit se zaměřením na operativní řízení jakosti, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
2. RNDr. Lubomír Kelnar, Ústav jaderného výzkumu Řež, Řež:
3. Ing. Monika Klinderová, Synthezia, Pardubice-Semtín: Vyhodnocení analytického sledování chemických odpadních vod a porovnání výsledků dvou laboratoří, školitel: Prof. Ing. Stanislav Kolda, CSc.
4. Mgr. Jaroslav Náwrath, MCHZ, Ostrava: Analytická kontrola při výrobě močovinoformal-dehydových pryskyřic, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
5. Ing. Karel Panuš,Synthezia, Pardubice-Semtín: Rozbor analytického sledování chemických odpadních vod v bilogické čistírně, školitel: Prof. Ing. Stanislav Kolda, CSc.
6. Ing. Dana Kukeňová, Synthezia, Pardubice-Semtín: Analýza výnosnosti a nákladovosti produkce hospodářského střediska 1810 - Průmyslové trhaviny, školitel: Prof. Ing. Stanislav Kolda, CSc.
7. Ing. Ludmila Hosnedlová, Vodárny Kladno-Mělník, Kladno: Vícerozměrná statistická analýza dat vodárenské laboratoře, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
8. Ing. Jaromír Chládek, Chemopetrol, Litvínov: Vyhodnocení reologických a fyzikálně-mechanických parametrů trubkového typu PL 10, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
9. Pavol Vozárik, AllDECO, Jaslovské Bohunice: Aplikace statistické vícerozměrné analýzy klinickobiochemnických dat krevního séra, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
10. Milan Holinka, prom. chem., Léčiva Praha, Dolní Měcholupy:
12. Karel Eminger, Léčiva Praha, Dolní Měcholupy:
13. Ing. Jiří Mikula, MCHZ, Ostrava: Sledování kvality přírodních zdrojů vody, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
14. Ing. Milan Rešetka, Bratislava: Kalibrácia s využitím empirických závislostí, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
15. Ing. Jiří Jusko, Povodí Odry, Ostrava: Využití chemometrických metod v hydroanalytické laboratoři, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
16. RNDR. Luděk Dohnal, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha: Srovnání výsledků krevní sedimentace ve skleněných a plastových trubičkách, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
17. Ing. Miloslav Korhoň, Elektrárna Temelín, Temelín: Zabezpečování jakosti instrumentálních analytických metod, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
18. Ing. Hana Čermáková, Kaučuk, Kralupy nad Vltavou: Hodnocení kvality styrenu, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
19. Věra Komrsová, Sukno Humpolec, Humpolec: Hodnocení kvality příze, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
20. Ing. Věra Hantlová, BOCHEMIE, Bohumín: Stanovení vlivu příměsí na elektrochemickou účinnost akumulátorových hmot, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
21. Ing. Jozef Vido, Chemopetrol, Litvínov: Vzájemný vztah parametrů služebního hodnocení a psychologických charakteristik osobnosti a intelektu u vybrané skupiny příslušníků městské policie, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
22. Ing. Milan Turinský,Léčiva Praha, Dolní Měcholupy: Metodika testování dynamických vlastností automatických vah, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
23. Ing. Jaromír Šolc, Léčiva Praha, Dolní Měcholupy: Metody zpracování dat pro přípravkově specifické technologie, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
24. Ing. Jozef Zedník, Nymburk:
25. Irena Drašarová, Synthezia Pardubice, Stanovení zabarvení metylmetakrylátu v jednotkách Hazena, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

5. licenční studium 95/3, Pardubice 1995 - 1997

1. Mgr. Miroslava Bartáčková, Léčiva, Dolní Měcholupy: Statistické zpracování dat v chemické výrobě léčiv s využitím systému ADSTAT, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
2. Ing. Jan Dobrovolný, VŮOS Rybitví.
3. Ing. Čestmír Florián, VŮOS Rybitví: Hodnocení vlivu podmínek přípravy na koloristické vlastnosti pigmentu, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
4. Ing. Petr Florián, VŮOS Rybitví: Faktory, ovlivňující kvalitu epoxidačního katalyzátoru, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
5. Ing. Kamal Jarrah, Léčiva, Dolní Měcholupy: Statistické vyhodnocení faktorů ovlivňujících chemickou reakci pomocí programu ADSTAT, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
6. Ing. René Kraus, Praha:
7. RNDr. Oldřich Kříž, Vysoká vojenská škola, Vyškov: Úvod do statistických metod v kontrole jakosti, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
8. Ing. Lubomíra Mejstříková, VÚHU, Most:
9. Mgr. Jaroslav Pošva, Lovochemie, Lovosice: Statistický model závislosti klíčivosti semen na mechanickém poškození, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
10. RNDr. Dana Procházková, IKEM, Praha: Využití statistických metod ve studiích biologické dostupnosti lékových forem, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
11. RNDr. Helena Seberová, Vysoká vojenská škola, Vyškov: Statistická analýza vícerozměrných dat, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
12. Ing. Jiří Šmíd,SZÚ, Praha: Posouzení zátěže lidského organismu vybranými kongenery polychlorovaných bifenylů, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
13. RNDr. Alexandra Štrambergová, CSc.,IKEM Praha: Statistické zpracování experimentálních dat v laboratoři klinické farmakologie, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
14. Ing. Blahoslav Tefr,Chrudim:

6. licenční studium 86013, Pardubice 1997 - 1999

1. RNDr. Hana Benáková: Srovnání čtyř skupin pacientů s rozdílnými nefrologickými diagnózami, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
2. RNDr. Jindřich Borůvka: Statistická analýza jednorozměrných dat, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
3. Ing. Richard Březina:Exploratorní analýza dat ve stirilizačním procesu, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
4. René Cedivoda: Analýza jednorozměrných dat v hutní analytice, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
5. Ing. Martin Hill, CSc.: Hodnocení vztahu 3beta-hydroxy-5-en steroidů, jejich sulfátů, progesteronu a allopregnanolonu k některým charakteristikám porodu metodami vícerozměrné statistické analýzy dat, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
6. Martin Kodl: Evidence motorových vozidel a jízd v systému ACCES - Kniha jízd, školitel: Ing. Stanislava Šimonová,
7. Ing. Vítězslav Křesťan, CSc.: Rozklady skel, silikátů a surovin pro jejich výrobu kyselinou flurovodíkovou a chloristou, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
8. Radka Metznerová: Statistika chemického složení taveb jakosti, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
9. Ing. Blanka Míková (Pospíšilová): Porovnání potomků hypertenzních rodičů a normotoniků bez anamnézy hypertenze, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
10. RNDr. Petr Mňuk: Systém standardních operačních postupů pro zpracování dat ve farmaceutické analytické chemii, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
11. Ing. Vladimír Pikeš: Chemometrické metody v laboratoři atomové spektroskopie, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
12. Ing. Milada Potštejnská: Validace metody plynové chromatografie při sledování obsahu vybraných organických látek na výstupní technické kontrole, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
13. Ing. Jiří Tisovský: Statistické metody v posuzování vlastností svařovacích materiálů, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.

1B. licenční studium, Bratislava 1997 - 1999

1. Ing. Ján Balla, NsP Prešov
2. Ing. Otília Bindicsová, Zsl. vod. a kanal., Dunajská Streda
3. Ing. Tibor Czocher, Štatný zdravotný ústav, Liptovský Mikuláš: Statisticke spracovanie dat v medzilaboratornych skuskach sposobilosti, školitel: Prof. Ing. Jano Mocák, DrSc.
4. Ing. Renáta Chmárová, MG Tatragas, Bratislava: Urcenie medze detekcie a medze stanovenia v hmotnostnej spektrometrii, školitel: Prof. Ing. Jano Mocák, DrSc.
5. Ing. Peter Chnapko, VÚJE, Trnava
6. Mgr. Róbert Kormaňák, VÚJE, Trnava
7. Ing. Alojz Pašerba, Povodie Hrona: Lineárna kalibrácia, sposoby určenia medze detekcie a medze stanovenia, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
8. Ing. Eva Rajnová, MV SR sekcia CO, Jasov: Vseobecny program na riešenie nelineárnej kalibracie v jazyku Turbo-C, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
9. Ing. Marián Studenič, Labex Bratislava: Specifikacia a vypocet neistot v spektrofotometrii, školitel: Prof. Ing. Jano Mocák, DrSc.
10. MVDr. Alexandra Šlezárová, Štatný veterinárny ústav, Bratislava
11. RNDr. Lubomír Špaček, Dérerova NsP, Bratislava
12. MUDr. Oto Ürge, Dérerova NsP, Bratislava

7. licenční studium 88006, Pardubice 1998 - 2000

1. Ing. Iva Doležalová, Vápenka Vitošov, s. r. o., Hrabová, 789 71 Leština: Validace chemických a fyzikálních metod ve vápenické laboratoři, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
2. Ing. Jiří Hrabánek,ÚJV, 250 68 Řež:
3. Milan Kulhánek, Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha:
4. Mgr. Petr Matucha, Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha:
5. Ing. David Milde, PF Palackého univerzity, Tř. Svobody 8, 771 46 Olomouc: Statistická analýza obsahu fyziologicky významných kovů v krevním séru, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
6. MUDr. Vladimíra Mužáková, Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice:
7. Ing. Magdalena Šťastná, Výzkumný ústav pletařský, Šujanovo nám. 3, 658 61 Brno:
8. Josef Včelák, Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha:
9. Ing. Jiří Volek, Kovohutě Břidličná, 793 51 Břidličná:

8. licenční studium, Pardubice 1999 - 2001

1. Ing. Jan Balcárek, PhD., PRECHEZA, a. s., 750 62 Přerov, Stanovení nízkého obsahu rutilu v anatasovém kalcinátu, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
2. Ing. Vladimír Bartoš, FNsP Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
3. Ing. Ivana Černá, Gagarinova 13, 400 12 Ústí nad Labem,
4. Ing. Karel Drápela, CSc., Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Regresní modely růstu lesních porostů, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
5. Ing. Zuzana Fajfrová, Keramika Horní Bříza, a. s., 330 12 Horní Bříza, Porovnání dvou metod stanoví sušiny, školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
6. Ing. Adolf Goebel, PhD., PRECHEZA, a. s., 750 62 Přerov, Posouzení metod pro stanovení barvitosti a podtónu kalcinátu titanové běloby, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
7. Ing. Roman Lisztwan, Třinecké železárny, Třinec, Problematika stanovování uhlíku v jakostech oceli pro výrobu ocelových kordů na analyzátorech OES s jiskrovým buzením, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,,,,,,,
8. Patricie Malysová, 17. listopadu 25, 747 06 Opava 6
9. Ing. Karel Pávek, OHS, 562 01 Ústí nad Orlicí, Mezilaboratorní porovnávací měření hlučnosti,školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
10. Ing. Martina Růžičková, PRO. MED. CS Praha, a. s. Heyrovského 1207, 500 02 Hradec Králové, Porovnání vlivu faktorů (čas, centrum, pohlaví pacientů, pořadí podání léčebných přípravků) na hodnoty krevních biochemických parametrů, školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
11. Ing. Roman Slavík, ŽDB a. s., závod Energetika, Bezručova 300, 735 93 Bohumín,Monitorování kvality podzemních a povrchových vod, školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
12. Ing. Zbyněk Sonntag, Keramika Horní Bříza, a. s., 331 51 Kaznějov, Vliv kvalitativních parametrů kaolinu na účinnost vybělení elektromagniteckého separátoru ACMII,školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
13. Ing. Milena Slepičková, Cementárny a vápenky Práchovice, a. s., 538 04 Práchovice
14. Ing. Blanka Vykusová, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
15. Ing. Valerie Holubová, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Hodnocení terpenických látek v jehličí, školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

9. licenční studium, Pardubice 2001 - 2003

1. Ing. Jana Havránková
2. Ing. Zdeněk Konvička
3. RNDr. Helena Kurzweilová,
4. Ing. Jarmila Nárovcová,
5. Ing. Pavel Němec,
6. Ing. Jiří Novák,
7. RNDr. Ludmila Pudilová
8. Ing. Jiří Řezníček
9. Mgr. Petr Slívko,
10. Ing. Jana Žáčková, CSc.

10. licenční studium, Pardubice 2004

1. Ing. Jindřich Freisleben, Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany 143 06, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vliv typu biologické matrice na koncentraci sledovaných nebezpečných látek v rámci státního monitoringu povrchových vod
2. RNDr. Lada Kovaříková, Precheza a.s., Nábř. Dr.E.Beneše 24, Přerov 143 06, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Speciální anorganické okry a žlutě
3. Ing Michal Zavadil, Precheza a.s., Nábř. Dr.E.Beneše 24, Přerov 143 06, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Povrchová úprava titanové běloby
4. Ing Miroslav Štrajt, Precheza a.s., Nábř. Dr.E.Beneše 24, Přerov 75062, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Rozbor vlivu technologfických parametrů kalcinace a kvality vstupní suroviny na produkci odpadního oxidu železitého
5. Ing Pavel Bouchalík, Precheza a.s. nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov 75162, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Rozbor vlivu nájezdu 3. hydrolyzačního reaktoru a nové automatizace souboru PS 04
6. Ing Radek Růčka, Precheza a.s., nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov 751 62, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vyhodnocení dat zkušebny při výrobě titanové běloby určené ke zpracování vláken
7. Ing Zdena Lahodová, Ústav jaderného výzkumu, Husinec 30, Husinec - Řež 250 68, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Statistické vyhodnocení fluencí neutronů v aktivní zoně reaktoru
8. Ing Věra Fialová, Biopharm - Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Pohoří-Chotouň 90 Jílové u Prahy 254 49, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Použití metody nelineárních regresních modelů k vyhodnocení výsledků bioequivalenční studie
9. Ing Vojtěch Nešpůrek, Paramo, a.s. Pardubice, Přerovská 560, Pardubice 6 530 06, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Odhad životnosti hydrogenačního katalyzátoru při výrobě motorové nafty
10. Ing Radek Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady 136, Praha 5 - Zbraslav 156 04, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Měření fotosyntheticky aktivního záření v porostu dubu na výzkumné ploše Březka a vyhodnocení úvodního experimentu
11. Ing Radek Russ, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Lešany 72, p. Netvořice Lešany 257 44, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Využití neparametrických metod na bázi prostorových statistik k modelování obtížně predikovatelných veličin ročního přírustu stromů
12. Iva Škopová, Baxter Bio Science, s.r.o. Jevany 281 63, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Porovnání regresních přímek a návrh modelu
13. Jiří Jemelka, OP papírna, s.r.o., Delfortgroup AG, Olšany 18, Olšany 789 62, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Stanovení závislostí sledovaných znaků jakosti varných procesů při výrobě buničiny,
14. Ing. PhD Jiří Raška, LUNARIA s.r.o., Šujanovo nám. 3, 602 00 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná statistika při vyhodnocení stabilitní studie léčiv
15. Ing Miluše Galuszková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, OHL Karviná, Těreškovové 2206, Karviná- Mizerov 734 01, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Statistická analýza dat životního prostředí
16. Ing Zdeňka Dluhošová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza perzistentních organických látek v životním prostředí
17. Mgr. Jana Hrubá, NeraPharm, s. r. o., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Využití vícerozměrných statistických technik k regulaci jakosti
18. Ing. Martina Jelínková, Baxter Bioscience, s.r.o., Jevany-Bohumil 138, Kostelec nad Černými lesy 281 63, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná lineární regrese
19. Ing. Mária Kalhousová, VUOS a.s., Rybitví 296, Pardubice 532 18, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza odpadních vod metodou PCA a FA
20. Ing. Vladimír Bajzík, TU Liberec, KTM Hálkova 6, Liberec 46117, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Predikce subjektivního hodnocení omaku
21. Ing. PhD Jiří Souček, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, Opočno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Růst obnovy jedle a smrku ve smíšeném porostu,

11. licenční studium PYTHAGORAS, Pardubice 2006 - 2009

1. Ing. Milan Hřebík, Policie ČR, správa Západočeského kraje Plzeň, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Nádražní 2, Plzeň, 306 28, Diplomka: Validace metody plynové chromatografie při sledování obsahu D-9-tetrahydrokanabinolu v pouličních vzorcích drog.
2. Ing. Jaroslav Vaněk, Policie ČR, správa Západočeského kraje Plzeň, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Nádražní 2, Plzeň, 306 28, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Validace metody kapalinové chromatografie při sledování obsahu heroinu v pouličních vzorcích drog.
3. Ing. Jan Aufart, Policie ČR, správa Severomoravského kraje Ostrava, odbor kriminalistické techniky a expertiz, pracoviště Frýdek-Místek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka:
4. Ing. Karel Zelenka, Policie ČR, správa hl. m. Prahy, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Kongresová 2, Praha 4, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Kontrola navážky nábojů.
5. Mgr. Karel Koubík, Policie ČR, správa hl. m. Prahy, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Kongresová 2, Praha 4, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Porovnání vlastností výbušnin na základě chemického složení a detonační rychlosti.
6. Bc. Vít Viktora, Policie ČR, správa Jihočeského kraje, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Lannova 26, České Budějovice, 370 74, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Rozdělení vícerozměrných dat vzorků balených pitných vod
7. Ing. Petr Texl, Policie ČR, správa Jihočeského kraje, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Lannova 26, České Budějovice, 370 74, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Taxonomie třídění evropských druhových medů do skupin,
8. Ing. Petr Eliáš, Precheza, a.s., Nábř. Dr. E. Beneše 24, 75062 Přerov, Diplomka: Vyhodnocení šarží finálního produktu metodami vícerozměrné analýzy
9. Ing. PhD. Martin Halámek, Policie ČR, správa Východočeského kraje, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové, 501 01, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná statistická analýza při určování původu ilegálně vyrobeného metamfetaminu
10. Ing. Jiří Krejčí, Policie ČR, správa Východočeského kraje, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové 501 01.
11. Ing. Jiří Soukup, Policie ČR, správa Východočeského kraje, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové, 501 01, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
12. PhDr. Vladimír Procházka, Policie ČR, správa Severočeského kraje, odbor kriminalistické techniky a expertiz, zástupce ved. odb. Lidické nám. 9, Ústí nad Labem, 401 78, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
13. Marek Močkoř, Vítkovice Testing Center, s. r. o., Pohraniční 584/142, Ostrava-Hulváky, 709 00.
14. Ing. Renáta Míčková, Vítkovice Testing Center, s. r. o., Pohraniční 584/142, Ostrava-Hulváky, 709 00, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Validace stanovení chromu v oceli metodou AAS
15. Ing. Zdeno Kováčik, Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovensko, Diplomka: Statistická analýza vícerozměrných dat u vlivu chemického složení ocele na výsledky mechanických zkoušek jakosti OR1
16. Ing. Stanislav Fulek, Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná statistická analýza faktorů ovlivňujících výslednou povrchovou kvalitu přesných bezešvých rour tažených za studena jakosti 8617H
17. Ivana Kulhánková, ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, organizační jednotka Elektrárna Počerady, Počerady, 439 44, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Validace stanovení celkového uhlíku ve vodách metodou Spectroquant
18. RNDr. Raimund Hedbávný, Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, 683 23, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vyhodnocení klinického ověřování účinnosti vakcíny.
19. Ing. Martina Krátká, MEDICAMENTA a.s. Fibichova 143, Vysoké Mýto, 566 17, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,Diplomka: Validace metody HPLC pro stanovení obsahu léčivých látek
20. Ing. Tomáš Nekola, Continental Automotive s.r.o., Brandýs nad Labem, Diplomka: Optimalizace výrobního procesu ovládacích panelů klimatizace metodou Six Sigma
21. Ing. Petr Křičenský, Policie ČR, správa Východočeského kraje, odbor kriminalistické techniky a expertiz,
22. Ing. Ivo Vykydal, Policie ČR, správa Východočeského kraje, odbor kriminalistické techniky a expertiz, Diplomka: Kontrola jakosti a optimalizace výroby automobilových komponent

12. licenční studium PYTHAGORAS, Pardubice 2007 - 2010

Obhájené závěrečné práce 12. licenčního studia PYTHAGORAS v PDF

1. Ing. Stanislav Žák, IVAX-Pharmaceuticals, s.r.o., Ostravská 29, Opava Komárov, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2. Ing. Jiří Pokorný, Ministerstvo vnitra České republiky, Policie České republiky správy Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. Ing. Ivo Beroun, Ministerstvo vnitra České republiky, Policie České republiky správy Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4. RNDr. Hana Zamrazilová, Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5. RNDr. Markéta Vaňková, Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
6. MVDr. Lenka Hromádková, Ústav pro státní kontrolu veterinárních léčiv a biopreparátů, Hudcova 56a, 621 00 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
7. Ing. Kamil Šťastný, Ústav pro státní kontrolu veterinárních léčiv a biopreparátů, Hudcova 56a, 621 00 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
8. Ing. Jan Kováčik, CSc , SYNTHOS Kralupy, a.s., O. Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad Vltavou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
9. RNDr. Jiří Huzlík, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšenská 33a, 636 00 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
10. Ing. David Dušek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště, Výzkumná stanice Opočno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
11. Ing. Jan Leugner, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště, Výzkumná stanice Opočno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
12. Ing. Ján Lengyel, CSc., Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec – Řež 130, 250 68 Řež,
13. Ing. Ludmila Sýkorová, SYRA s.r.o., Bencúrova 8A, SK-04001 Košice-Staré město, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
14. Ing. Petr Exler, SYRA s.r.o., Bencúrova 8A, SK-04001 Košice-Staré město, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
15. Ing. Petr Pořický, Mašovice 144, 339 02 Znojmo, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
16. Ing. Martin Vraný, Nad primaskou 17, 100 00 Praha 10 Strašnice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
17. Ing. Petr Flachsel, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
18. Ing. Pavel Baran, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
19. Ing. Marcela Foglarová,
20. Ing. Petr Zdilna,
21. Ing. Vladimíra Vlčková, Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice, vladimíTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

13. licenční studium ARCHIMEDES, Pardubice 2009 - 2012

1. Ing. Andrea Beránková, BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., Pohoří – Chotouň, Jílové u Prahy 25449, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vyhodnocení výsledků srovnávací farmakokinetické studie s využitím nelineárních modelů, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2. Ing. Ph.D. Tomáš Vítek, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza preferencí rekreačních rybářů v ČR pomoci vícerozměrných statistických metod, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
3. Ing. Roman Modlinger, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Predikce výskytu lesních škodlivých činitelů pomocí vícerozměrných statistických metod, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
4. Ing. Petr Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta Praha 5 Zbraslav Praha 156 04, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vyhodnocení růstu buku lesního na sérii provenienčních výzkumních ploch ve věku 25 let, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
5. Ing. Jaroslav Dostál, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Zhodnocení variability populací jedle bělokoré v ČR, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
6. RNDr PhD Silvia Dulanská, Katedra jaderné chemie, Přírodovědecká fakulta Komenského univerzity, Mlynská Dolina, Bratislava 84215, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná analýza radiologických dat významných radioaktivních kontaminantů v odstavené jaderné elektrárně V-1, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
7. Ing. Marie Zahradníková- Geráková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Validace nové lineární metody – stanovení počtu jedinců lýkožrouta smrkového vážením a měřením v odměrném válci, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
8. Ing. Lubomír Pavliska, soukromník, Tichá 60, 74274, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Lineární regrese a vícerozměrné metody aplikované v prostředí R-projektu jako alternativa komerčních statistických programů, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
9. Ing. Ph.D. Tomáš Pekárek, Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Praha 10, 102 37, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vyhodnocení IR a Ramanových spekter významných farmaceutických excipientů vícerozměrnou statistickou analýzou Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
10. Ing. Tomáš Ocelka, ZÚ Ostrava, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Aplikace vícerozměrných metod k hodnocení výskytu persistentních organických látek ve vybraných složkách životního prostředí, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
11. Ing. Ph.D. Vítězslava Pešková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 252 02, pošta 156 04 Praha 5 Zbraslav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza mykorhizních poměrů pomocí vícerozměrných technik, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun DrSc.,
12. Ing. PhD. Radek Šmudla, Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové 50002, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná analýza listů a větví dubu špičáku a ochmetu, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
13. Ing. Ph.D. Petra Berková, Biologické centrum AV ČR v.v.i., ENTÚ Laboratoř analytické biochemie, Branišovská 31/1160, České Budějovice 37005, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná analýza dat změn metabolického profilu larev hmyzu citlivého na chlad – octomilky při jeho přeměně na chladově odolný organismus, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
15. Ing. Jakub Vašek, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza vícerozměrných metod k určení počtu a struktury populací planého chmele v ČR, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
16. Mgr. et Mgr Josef Bulant, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1, PSČ 116 94, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Nedokončeno- v za hraničí.
17. Mgr. Karolina Lukášová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Metoda hlavních komponent v klasifikaci shluků patogenů lýkožrouta smrkového, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
18. Ing. Jan Lubojacký, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol Praha, 165 21, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Využití lineárních regresních modelů k analýze faktorů ovlivňujících dynamiku populací lýkožrouta smrkového, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
19. Doc. Ing. PhD Jaroslav Holuša, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Poškozování sekundárních smrkových lesů ve střední Evropě, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
20. Ing. Jana Jarošová, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně, 161 06, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Nedokončeno mateřská dovolená.
21. Bc. Jana Kubátová, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1. PSČ 11694, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza vztahů laboratorních a klinických parametrů k riziku poporodních duševních poruch metodami vícefaktorové analýzy rozptylu a vícerozměrné regrese, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
22. Ing. PhD. Ondřej Špulák, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Analýza variance a regresní analýza dat vlhkosti půdy pod jednotlivými porosity, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
23. Ing. Jiří Palarčík, Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice 53210, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Klasifikační analýza shluků paliv používaných k výrobě energie, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
24. Petr Exler, SYRA s.r.o., Bencúrova 8A, SK-04001 Košice-Staré město, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Řízení kvality ve výrobním podniku, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
25 Ing. Ludmila Sýkorová, SYRA s.r.o., Bencúrova 8A, SK-04001 Košice-Staré město, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vícerozměrná analýza v procesu kontroly polnohospodářských subjektů, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
26. RNDr. PhD. Hana Zamrazilová, Endokrinologický ústav Praha, Národní 8, Praha 1. PSČ 11694, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Vliv hormonálních ukazatelů na změny struktury antropometrických charakteristik a lipidového spektra během hmotnostní redukce u adolescentních chlapců, Školitel: Ing. Martin Hill, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

 

14. licenční studium LS ARISTOTELES, Pardubice 2012 - 2015

1. Fotografie z obhajoby diplomky v  únoru 2015

1, Ing. Helena Krejčí, Contipro C a.s., Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Validace vzorkování, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
2, Mgr. Veronika Černá, ORGREZ a.s., Hudcova 76, 657 97 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Vliv operátora energetického zařízení a složení paliva na výsledné množství emisí, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
3, Ing. Jiří Pliska, I & C Energo a.s., Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Použití regresních modelů pro supervizi, diagnostiku a optimalizaci pracovních cyklů tepelných elektráren, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,Oponent: Ing. Karel Kupka, PhD et PhD,
4, RNDr. Zdeněk Machát, I & C Energo a.s., Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Regresní model hlavního kondenzátoru JE Dukovany, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
5, RNDr. Dušan Galanda, PhD., Prirodovedecká fakulta UK, Mlýnská dolina CH-1, 842 15 Bratislava Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Vícerozměrná analýza výsledných hodnot radiochemických analýz odpadů z JE Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
6, Mgr. František Houser, VÚJE ČR s.r.o., 675 50 Dukovany, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Vyhodnocení ergonomie blokových dozoren průmyslových provozů, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
7, Ing. Jarmila Drozdová, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Výskyt rizikových prvků ve splachu z komunikací na území města Ostravy, Školitel: Ing. Karel Kupka, PhD et PhD, Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
8, Ing. Jan Kufa, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava-Vítkovice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Analýza vlivu technologických parametrů na výrobnost aglomerace, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Ing. Karel Kupka, PhD et PhD,
9, RNDr. Dávid Harvan, AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovensko, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Diskriminačná analýza solidifikovaných odpadov z JE V1 v Jaslovských Bohuniciach, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
10, Mgr. Kateřina Schrommová, Contipro Pharma a.s., Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Porovnání statistických softwarů ve vícerozměrné analýze dat, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
11, Ing. Michal Voslař, PhD., Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10-Dolní Měcholupy, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Statistické zpracování vícerozměrných technologických dat z vývoje syntézy API, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Ing. Karel Kupka, PhD et PhD,
12, Ing. Štěpán Klimeš, ORGREZ a.s., pracoviště Budovatelů 2531, 434 01 Most, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Využití vícerozměrných statistik k zpřesnění regresního modelu emise oxidu uhličitého z energetických uhlí, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
13, Mgr. Jan Pomahač, ORGREZ a.s., pracoviště Budovatelů 2531, 434 01 Most, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Využití vícerozměrných statistických metod při analýze znečištění ovzduší, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
14, Ing. Petr Šlemenda, PhD, Lovochemie, a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Komplexní posouzení chodu výrobny granulovaných hnojiv, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.,
15, Ing. PhD. Jiří Dubec, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha, Mánesova 1453/75, 120 53 Praha 2, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Diplomka: Využití vícenásobných lineárních regresních modelů k určení vnitřní struktury dat FADN, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
16, Ing. Zuzana Hloušková, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha, Mánesova 1453/75, 120 53 Praha 2, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Aplikace vícerozměrné statistické analýzy dat na ekonomické a produkční výsledky zemědělských podniků základny šetření FADN CZ, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
17, Ing. Zuzana Ferenčíková, Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice, 53210, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Diplomka: Nelineární regrese při stanovení disociačních konstant, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,

 

15. licenční studium LS GALILEO, Pardubice 2015 - 2017

1. Fotografie z 1. soustředění LS GALILEO-2015 ve S4

 1. Ing. Andrii Zaika, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Zemědělská 3, 613 00 Brno - Černá Pole, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Vliv věku Habra obecného na hustotu jeho dřevěné části v různé výšce stromu, Školitel: Doc. Ing. Karel Drápela, PhD, Oponent: Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc. 

 2. Marek Bilko, TT-Technologie a výzkum, Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Statistická analýza parametrů složení oceli 42CRMO4BRUCK na tvrdost tyče po Jominyho zkoušce, Školitel: Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,

 3. PhD. Petra Hlaváčková, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Zemědělská 3, 613 00 Brno - Černá Pole, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Validace metody k monitoringu návštěvnosti území, Školitel: Doc. Ing. Karel Drápela, PhD, Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
 4. PhD., Lenka Husáková, Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Application of experimental design methodology for development and optimization of method for direct Be determination in soils and sediments by HR-CS-ETAAS, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
 5. PhD., Tomáš Vaculovič, Ústav chemie, PF MU, Kotlářská 2, 61137 Brno, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Vícerozměrné statistické metody v analýze archeologických skel, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.,
 6. PhD. Matěj Stočes, Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Přerušil a nedokončil.
 7. PhD. Ladislav Menšík, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Odbor systémů hospodaření na půdě, Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Frakcionace humusových látek zemědělských půd, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
 8. PhD. Jiří Urban, Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Charakterizace HPLC kolon klasifikačními metodami, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
 9. Mgr. PhD Leona Leišová-Svobodová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Drnovská 507, 161 06 Praha 6- Ruzyně, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Využití vícerozměrné analýzy dat genetické diferenciace populací ostružníku morušky v ČR a v Norsku, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Doc. Ing. Karel Drápela, PhD,
 10. PhD. Tomáš Badal, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno - Černá Pole, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Využití sw QCEXPERT v analýze energetických dat dle požadavků ČSN EN ISO 50001:2011, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Doc. Ing. Karel Drápela, PhD,
 11. Jana Pichová, Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Studentská 2, 46117 Liberec 1, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Přerušila a nedokončila.
 12. Ing. PhD. Vladimír Pata, Ústav výrobního inženýrství, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Hodnocení jakosti leštěných povrchů, Školitel: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
 13. PhD. Pavla Staňková, Synthesia, a.s., BU Oxycelulóza, Semtínská 103, 53002 Pardubice, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Hodnocení parametrů výroby Okcelu 2013 – 2016 ve vztahu ke stabilitě Okcelu, Školitel: Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc. Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
 14. Kateřina Vilušínská, Devro s.r.o, Víchovská 830, 514 19 Jilemnice , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Přerušila a nedokončila.
 15. Sylvie Pavloková, VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 61242 Brno, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Vliv pH modulace na dynamické chování gelové vrstvy a uvolňování slabě zásaditého léčiva z matricových tablet, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
 16. Mgr. PhD. Jan Muselík, VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 61242 Brno, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Využití faktorové analýzy k optimalizaci kritických parametrů výroby tablet, Školitel: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., Oponent: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.,
 17. PhD Monika Vejpustková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, 252 Jíloviště, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Parametrizace regresních modelů pro výpočet nadzemní biomasy smrku ztepilého, Školitel: Doc. Ing. Karel Drápela, PhD, Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
 18. PhD Darina Tóthová, BIONT, a.s., Karloveská 63, 84229 Bratislava, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Využití lineární regrese a kalibrace při validaci metod při kontrole kvality PET radiofarmak, Školitel: Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
 19. Veronika Pilařová, UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové, Katedra analytické chemie, Akademika Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Vícerozměrná statistická analýza jako nástroj k profilování mutantů Arabidopsis thaliana, Školitel: Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Oponent: Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.,
 20. PhD Karel Holub, DELACON Biotechnik Č& spot s. r.o., Bohdíkovská 7, 78701 Šumperk, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Přerušil a nedokončil.
 21. Mgr. PhD Kateřina Neudertová-Hellebrandová, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., Strnady 136, 252 Jíloviště, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Detekce časových trendů v atmosférických depozicích anorganického dusíku a síry v lesních ekosystémech, Školitel: Doc. Ing. Karel Drápela, PhD, Oponent: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.,
 22. Věra Dvořáková, Elektrárna Počerady, 44001 Louny, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Název závěrečné práce: Stanovení amonných iontů v popílku, Školitel: Doc. Ing. Milan Javůrek, CSc., Oponent: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
 23. Jiří Danihilík, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Přerušil a nedokončil.

2. Portréty účastníků LS GALILEO-2015 dne 31. 03. 2015 ve S4

3. Výuka Lineární regrese LS GALILEO-2015 dne 02. 09. 2015 ve S4

4. Fotografie z obhajoby závěrečné práce LS GALILEO-2015 dne 26. září 2017

 

 

 

 

Nahoru

© Milan Meloun 2023