Výuka

Blok obsahuje studijní materiály, jako jsou slidy, sylaby ke zkouškám, zkouškové otázky, vzorové semestrální práce studenta a doporučenou literatůru k předmětům: Analytická chemie I (Kvalita a kvantita), Analytická chemie II (IMA), Licenční studium o interaktivní počítačové analýze dat, a konečně Intenzivní kurzy o analýze dat.

Více »

Výzkum

Oddíl Projekty obsahuje názvy grantů a projektů, doktorských PhD-disertačních prací, názvy dizertací ke studiu rovnovah v roztocích. Oddíl Rovnováhy obsahuje popis experimentálních metod ke studiu rovnovah v roztocích a vlastní software. Sekce Pístová mikrobyreta pro extra přesné dávkování agresivních anorganických roztoků a organických rozpouštědel obsahuje mikrobyrety objemu 250, 500, 1250, 2500, 5000 mikrolitrů.

Více »

Publikace

Blok obsahuje 6 oddílů publikační aktivity, jako jsou Kompendium, Původní práce, Doporučené knihy, Konference, Patenty a Citační index. Oddíl Kompendium obsahuje zálohu dat pro cvičebnici Kompendium statistického zpracování dat a oddíl Původní práce obsahuje separáty všech publikovaných prací.

Více »

Nahoru

© Milan Meloun 2024