Organizace studia                                                                         ARISTOTELES(2012), GALILEO(2015)   

Přihlašování do studia:

Do licenčního studia se lze snadno přihlásit bez přijímací zkoušky a v dopise nutno uvést: tituly, jméno, příjmení, organizace, přesná adresa, PSČ, IČO resp. DIČ. Zájemce odbdrží obratem vystavenou fakturu, kterou zaplatí bankovním příkazem školné.

Školné:

Školné za licenční studium činí 40.000,- Kč, a to včetně učebnic za cca 2.500,-Kč.

Zahájení licenčního studia:

Předpokládaný počet zájemců je limitován kapacitou elektronické učebny, (tj. maximálně 28 míst v učebně u 28 počítačů).

Místo konání:

Elektronická učebna, Chemickotechnologická fakulta, Univerzita Pardubice, 53210 Pardubice. Rychlá síť INTERNET a potřebný software je k dispozici.

Rozsah licenčního studia:

Rozsah studia je stanoven na 280 výukových hodin, které jsou rozvrženy do 4 semestrů a 8 týdenních soustředění v Pardubicích. Organizace je formou distančního studia s dvěma týdenními soustředěními po 35 hodinách každém v semestru, což je v souladu s distančním vzděláváním v přírodních experimentálních vědách. Soustředění bývají většinou v termínu zkouškového období řádného studia na škole čili v koncem ledna, koncem května a v září, kdy jsou elektronické učebny od řádných studentů volné.

Ukončení studia:

Obhajobou závěrečné práce a obdržením Diplomu licenčního studia formou promoce.

Administrativní zajištění:

Administrativně je licenční studium zajištěno Katedrou analytické chemie. Vedoucí licenčního studia: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Doprava:

Z vlakového nádraží v Pardubicích trolejbusy a autobusy směrem do centra, vystoupit až u vysokoškolských kolejí v Polabinách.

Ubytování:

Na vysokoškolských kolejích nebo v hotelích a přilehlých penzionech města Pardubice (každý si zajišťuje sám dle přehledu a cenové nabídky na internetu).

Obědy:

Obědy jsou jako polední menu v okolních restauracích nebo ve vysokoškolské menze za hotové, cca 70,-Kč/oběd.

Účastníci ze Slovenska:

Platí také v českých korunách, platbou ze Slovenska dle kurzu pro den převodu. Ceny za ubytování jsou stejné jako pro Čechy.

Nahoru

© Milan Meloun 2024