The Department of Analytical Chemistry   

V Archivu 1250 černobílých negativů od roku 1965 je částečně zachycena historie katedry analytické chemie (6x6 Flexareta, 24x36 Olympus 2M). Jsou zde skenovány jenom vybrané události.

Zakladatelé katedry analytické chemie (Establishers of The Department)    

Nahoru

© Milan Meloun 2023