Pístová mikrobyreta (Piston Microburette)   

I malými věcmi se napomáhá velkým.
PARVIS QUOQUE REBUS MAGNA IUVANTUR.
Quintus Flaccus Horatius (8. 12. 65 př. n. l. – 27. 11. 8 př. n. l) Epistulae II, 1, 125.

Pístová mikrobyreta pro zvláště přesné dávkování anorganických agresivních roztoků (1M NaOH, 1M HCI, atd.) nebo rozličných organických rozpouštědel obsahuje v soupravě různé pístové nástavce celkového objemu 250, 500, 1250, 2500 a 5000 mikrolitrů. Směrodatná odchylka dávkovaného objemu je menší než 0.02%.  Piston Microburette for particularly precise dosage of aggressive inorganic solutions (1M NaOH, 1M HCl, etc.), or various organic solvents in the kit contains different piston attachment total volume of 250, 500, 1250, 2500 and 5000 microliters. The standard deviation of volume dispensed is less than 0.02%.

Kliknutím se každá fotografie zvětší na celou obrazovku. Click on each photo to enlarge it.

Easy to construct and refill

Set of microburette

Photometric microtitration

Calibration of one component

Calibration of more components

Easy to change a solution

Extra precise dosing

Verification of Beer Law

Back to Top

© Milan Meloun 2023