Tvorba chemického modelu (Chemical Model Building)     

Nic není tak nesnadné, aby se to pátráním nedalo zjistit. NIHIL, TAM DIFFICILE EST QUIN QUAERENDO INVESTIGARI POSSIET. Afer Publius Terentius (190 př.n.l. - 159 př.n.l.) Heautontimorumenos 675.

Experimentální technika s naměřenými daty (Experimental technique and data)

  • Potenciometrická titrace /Potentiometric Titration (Fig 1)
  • Spektrofotometrická titrace /Spectrophotometric Titration (Fig 1)
  • A-pH titrace uvnitř kyvety /A-pH Titration Inside the Cuvette (Fig 1), (Fig 2)
  • A-pH titrace vně kyvety /A-pH Titration Outside the Cuvette (Fig 1), (Fig 2)
  • Molární poměry / Mole Ratio (Fig 1), (Fig 2)
  • Chelatometrická titrace /Chelatometric Titration (Fig 1)
  • Jobovy křivky / Job Curves (Fig 1)
  • A-pH křivky za přebytku kovu či ligandu / A-pH Curve With Excess of Metal (Fig 1)

Publikované práce (Published papers)

Publikace o tvorbě chemického modelu jsou v bloku Publikace (Reprints) a pak Původní práce. Papers concerning The chemical model building are in Publikace (Reprints) and then Original Papers.

 

Doporučené programy (Software recommended)

Back to Top

© Milan Meloun 2024