Milan Meloun, Jiří Militký: CHEMOMETRIE - V. díl, Interaktivní tvorba chemického modelu na IBM PC, (skriptum pro postgraduální studium), VŠCHT Pardubice 1988, 344 stran.

mel22_resize.jpg (2509 bytes)
Klikněte

OBSAH

10 DERIVACE A INTEGRACE 5
10.1 Derivace 6
10.1.1 Analytická derivace 9
10.1.2 Numerická derivace 9
10.2 Integrace 13
10.2.1 Analytická integrace 14
10.2.2 Numerická integrace 14
10.3 Postup při numerické derivaci a integraci 24
10.4 Výpočetní programy 24
10.5 Ostatní řešené programy 26
10.6 Literatura 27

11 CHEMICKÝ MODEL ANALÝZOU POTENCIOMETRICKÝCH DAT 29
11.1 Určení koncentrace a kalibrace článku 36
11.2 Protonační rovnováhy 43
11.3 Komploxetvorné rovnováhy 50
11.4 Výpočetní programy 52
11.5 Ostatní řešené příklady 67
11.6 Literatura 127

12 CHEMICKÝ MODEL ANALÝZOU SPEKTROFOTOMETRICKÝCH DAT 129
12.1 Vyhodnocení disociačních konstant n A-p H křivhy 130
12.2 Vyhodnocení fotometrické titrační křivky 133
12.3 Vyhodnocení křivek kontinuálních variací 137
12.4 Vyhodnocení chelatometrické titrační křivky 139
12.5 Vyhodnocení OV-VIS spekter 142
12.5.1 Určení počtu barevných částic ve směsi 144
12.5.2 Určení chemického modelu regresní analýzou spekter 147
12.6 Výpočetní programy 152
12.7 Řešené příklady 168
12.8 Literatura 209

13 VÝPOČTY ROVNOVÁŽNÝCH KONCENTRACÍ 212
13.1 Distribuční diagram v jedné kapalné fázi 272
13.2 Výpočetní programy 216
13.3 Řešené příklady 218
13.4 Literatura

Back to Top

© Milan Meloun 2023