Charakter licenčního studia                                          ARISTOTELES(2012) a GALILEO(2015)

Zaměření:

Licenční studium Statistické zpracování experimentálních dat je zaměřeno na zvyšování odborné úrovně pracovníků kontrolních laboratoří tak, aby znalosti, technika práce a především počítačový způsob zpracování výsledků chemických zkoušek, experimentálních dat byly srovnatelné s laboratořemi zemí Evropské unie. Cílem celé výuky je nová počítačová interaktivní statistická analýza dat, ve které uživatel v dialogu s počítačem extrahuje z dat maximální množství užitečné informace. Využívá k tomu především diagnostické grafy, diagramy a ověřuje současně i řadu matematických předpokladů, kladených na reprezentativní náhodný výběr dat, takže aplikuje rigorozně matematický postup.

Určení:

Licenční studium je určeno k rekvalifikaci pro stávající ale i budoucí pracovníky kontrolních laboratoří OTK, OKŘJ, dále pracovníky zdravotnických, veterinárních, vodohospodářských laboratoří, potravinářské a zemědělské inspekce, chemických, potravinářských, farmaceutických a zemědělských výrob. Dále pro pracovníky laboratoří kontroly životního prostředí všech odvětví průmyslu, energetiky a zemědělství s důrazem na využití moderní instrumentální techniky a především počítačové zpracování výsledků pomocí matematicko-statistických metod a s využitím nejmodernějšího programového vybavení.

Přihlášky do licenčního studia:

Mohou se přihlásit pracovníci, kteří buď již pracují v oboru anebo se v rámci rekvalifikace potřebují seznámit s touto problematikou. Ke studiu je však možné přijmout i středoškoláky. Přijetí do licenčního studia je bez přijímacích zkoušek.

Úroveň kontrolní laboratoře:

Absolvování licenčního studia umožní organizacím zachytit nejnovější směry v kontrolní činnosti a jejím managementu, pomůže laboratořím dosáhnout úrovně podobných pracovišť vyspělých evropských zemí. Kontrolní činnost bude postavena na počítačovém využívání statistických programů jako jsou ADSTAT, QC-Expert, STATGRAPHICS, STATISTICA, ORIGIN, NCSS2010, Microsoft Office a další.

Charakter výuky:

Učební osnovy licenčního studia nepředpokládají předběžné znalosti v matematice a statistice. Licenční studium začíná od "nulového bodu" tj. s úplnými začátečníky a končí ve stupni značné pokročilosti. Výuka probíhá v elektronické učebně a charakterizuje jí pravidlo: po hodině přednášek následuje vždy hodina procvičování na počítači. Ve cvičení získají účastníci především konkrétní praktické návyky v práci se softwarem při analýze experimentálních dat. Originální jsou zde písemné vysokoškolské zkoušky ze všech předmětů, prováděné formou semestrálních prací z dat vlastního pracoviště, na kterých je třeba ukázat právě zkouškou prověřovanou statistickou metodu.

Učební pomůcky:

V ceně licenčního studia 40.000,- Kč je veškerá potřebná literatura, a to v hodnotě přibližně 2000,- Kč, jakož i pronájem potřebného software k užívání v průběhu výuky v počítačové učebně. Účastníci potřebují k vypracování semestrálních prací (tj. zkoušek) mít na svém pracovišti pouze běžné softwarové vybavení jako je tabulkový procesor a textový editor.

Způsob zkoušení:

Toto akreditované postgraduální vysokoškolské studium se neobejde bez řádných zkoušek ze všech předmětů, zapsaných do vysokoškolského indexu, obhajoby diplomky a závěrečné promoce licenčního studia. Charakteristická je pro naše licenční studium zcela originální forma zkoušení, kdy účastníci jsou prověřování z nových znalostí interaktivní statistické analýzy dat formou písemných semestrálních prací, které vypracují na svém pracovišti, a to na svých datech s běžným softwarovým vybavením. Účastníci tak v rámci svého odborného růstu zavedou tímto licenčním studiem na svém pracovišti novou kvalitu, techniku, metodologii interaktivního statistického zpracování dat. Za 25 let probíhajících licenčních studií bylo sebráno několik tisíc úloh analýzy dat v různých oborech přírodních věd, ze kterých pak vznikla sbírka úloh Kompendium....obsahující nejlepší a hlavně typické úlohy z praxe.

Back to Top

© Milan Meloun 2024